Odborná praxe variantou projektové výuky

Co je projektová výuka?

Kdo dělá projektovou výuku?

  • Studující bakalářského oboru Sociální práce ve spolupráci s organizacemi sociální práce a především s lidmi, pro které jsou jejich služby určeny. Ale také dalšími zapojenými stranami (dobrovolníci, dárci služeb, materiálu, lidských zdrojů).
  • Vedoucí praxe (mentoři) v tomto případě studující neprovázejí naplňováním předem daných úkolů, ale vytváří prostor a udávají hranice pro realizaci projektu. Mají roli spíše pozorovatelskou, supervidující.
  • Vyučující pak studujícím dávají informační i profesní podporu v rámci seminářů k odborným praxím i v rámci týmových konzultací.
  • Projektová výuka je variantou odborné praxe také pro navazující magisterský studijní program se specializací Rozvoj a řízení v sociální práci. Zde jsou projekty zaměřeny více na koncepční, evaluační a rozvojovou činnost.

Proč projektová výuka?

  • Studující mají možnost získat kompetence reagující na požadavky praxe - týmová spolupráce, inovace v oblasti sociální práce, participativní kontakt s lidmi, přebírání odpovědnosti za vlastní projekt a jeho realizaci, získávání potřebných zdrojů, vyjednávání se zapojenými stranami, překonávání překážek a flexibilní reakce na změny apod.
  • Dle slov jedné ze studentek, jde o: Zplnomocnění mě jako studenta - můžu realizovat projekt za sebe a cítím podporu důvěry v mé schopnosti.“
  • Dle slov jedné z mentorek praxe: „Jde o profesní realitu v omezeném čase.“
  • Organizace sociální práce má možnost naplnit potřeby svých klientek a klientů či vlastní „bílá místa“, na která z důvodů časových, finančních, personálních či jiných nemají kapacity. Získat nové podporovatele a spolupracující organizace, zviditelnit se – zvýšení PR studijního oboru i profese sociální práce. Organizace může studující poznat v „jiném světle“, kdy jsou zodpovědní za celý projektový proces, vidět jejich samostatnou práci v přímém kontaktu s klientkami a klienty, zhodnotit jejich schopnost naplňovat svou roli v týmu atd.
  • Univerzita má v rámci praxe možnost vykonat něco konkrétního ve veřejném prostoru, mimo zdi fakulty – naplňování třetí role vzdělávací instituce.

Chcete se jako organizace zapojit do projektové výuky?

Pokud má Vaše organizace zájem, zapojit se do procesu projektové výuky a přizvat projektový tým, kontaktujte garantky odborného praktického vzdělávání.

Garantka odborného praktického vzdělávání pro bakalářský studijní program Sociální práce:
 
Garantka odborného praktického vzdělávání pro navazující magisterský studijní program se specializací Rozvoj a řízení v sociální práci:

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 09. 2023