Praxe studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) vykonávají praxi ve stejném rozsahu a kvalitě jako studující bez SVP. K vyrovnávání podmínek při studiu v předmětech odborné praxe mohou využít podpory Centra Pyramida na OU.

Konzultace k předmětům odborné praxe poskytuje fakultní koordinátorka pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami ve spolupráci s administrátorem/koordinátorem odborného praktického vzdělávání příslušného studijního programu.


Fakultní koordinátorka pro studenty se specifickými vzdělávací potřebami
doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.e-mail:
telefon:553 46 3218
kancelář:B 412
S čím vám může pomoci?
  • Poskytuje konzultace k předmětům odborné praxe.
  • Pomáhá při výběru místa pro výkon odborné praxe s ohledem na potřeby studentů.

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 10. 2020