Tandemová praxe pro zahraniční studenty

Tandemová praxe představuje společnou praxi českého a zahraničního studenta. Pro českého studenta se jedná o běžnou formu souvislé praxe. Rozdíl spočívá pouze v tom, že na praxe dochází vždy ve dvojici se zahraničním studentem, kterému poskytuje podporu v oblasti překladu a pomáhá mu zorientovat se v systému české praxe sociální práce.

Jaké jsou výhody tandemové praxe pro českého studenta?

Tandemová praxe umožňuje českému studentovi prohlubovat své jazykové kompetence; navázat nová přátelství, která lze v budoucnu využít například při návštěvě cizí země; dozvědět se více o cizí kultuře či tradicích; získat podněty a motivaci k výjezdu do zahraničí; a získat informace o sociální práci v zahraničí. Ve dvojici se navíc snáze plánují a organizují různé aktivity, studenti se mohou vzájemně podporovat a získávat různé úhly pohledu na plnění úkolů.


Jak tandemová praxe probíhá
Organizace umožňující tandemovou praxi


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 10. 2020