Videa a příklady z praxe

Den sociálního pracovníka

Příklady, jak vypadá „typický den sociálních pracovníků a pracovnic“ některých organizací sociální práce.

Individuální plánování

Nedílnou součástí sociální práce je individuální plánování. Jedná se o proces plánování poskytování sociální služby každému klientovi.

Doporučená videa

Tipy na pořady, dokumenty a filmy, které Vám mohou pomoci obohatit Váš obzor, získat nové znalosti, utvářet názory a postoje ve vztahu k různým sociálním tématům.