Konzultanti z praxe

Konzultanti z praxe působí při Fakultě sociálních studií v Ostravě od června 2018. Jde o skupinu lidí se zkušeností složité životní situace, kteří v současnosti nebo v minulosti využívali služby sociální práce. Konzultanti z praxe působí ve výuce jako spolu-lektoři. Se studenty sdílí své životní příběhy pomocí metody storytellingu. Ve společných diskusích pomáhají studentům identifikovat potřeby lidí v těžké životní situaci, se kterými se studenti ve své praxi setkají.

Konzulanti z praxe nabízejí svou expertízu v oblastech:

  • duševního zdraví
  • závislostí
  • života s mentální anorexií
  • sexbyznysu
  • pěstounské péče
  • institucionální péče
  • bezdomovectví
  • výkonu trestu odnětí svobody
  • života seniorů.

V případě potřeby individuální konzultace se obracejte na pracovnice podpůrného týmu konzultantů z praxe:

Zveřejněno / aktualizováno: 06. 12. 2023


Medailonky konzultantů

Konzultanti z praxe.

Metodika spolupráce se skupinou konzultantů z praxe

Metodika spolupráce s konzultanty z praxe je určena zejména pracovníkům fakult a vzdělávacích institucí, které se systematicky věnují vzdělávání v sociální práci.