Medailonky konzultantů

Medailonek skupiny

Konzultanti z praxe působí na Fakultě sociálních studií v Ostravě od června 2018. Jde o skupinu lidí se zkušeností složité životní situace, kteří v současnosti nebo v minulosti využívali služby sociální práce. Konzultanti z praxe působí ve výuce jako spolu-lektoři. Se studenty sdílí své životní příběhy pomocí metody storytellingu. Ve společných diskuzích pomáhají studentům identifikovat potřeby lidí v těžké životní situaci, se kterými se studenti ve své praxi setkávají.

Evžen Vojkůvka

 • Zkušenost s životem bez domova
 • Žije v Ostravě

Jsem aktivní důchodce, během svého života jsem se naučil brát i dávat. Sám jsem žil na ulici a vím, jak je to těžké, z toho vzniklo mé rozhodnutí pomáhat lidem a hledat řešení v obtížných životních situacích. Proto jsem se rozhodl, že si zkušenosti nabyté na této cestě nenechám pro sebe, ale budu je předávat nastávající generaci a odbourávat tak mýty a předsudky naší společnosti. Proto jsem byl rád, když se naskytla příležitost na Fakultě sociálních studii, kde mohu být přítomen na hodinách se studenty a předávat jim nabyté zkušenosti, jako konzultant s praxí.

Teorie je jedná věc a životní praxe a zkušenosti je věc druhá. Dlouholetou zkušenost jsem čerpal jak v osobním tak i společenském životě (v Anglii, Bruselu, Skotsku a v neposlední řadě také na FSS, která mě například naučila různé komunikační způsoby).

Mimo to vykonávám funkci předsedy vzniklé Asociace lidí bez domova. Moje záliby jsou vaření, pečení, vyšívání a pletení výrobků z papírových ruliček.

Robin Štoček

 • Zkušenost s užíváním návykových látek
 • Žije v Ostravě

Ahoj jmenuji se Robin a mám zkušenost se závislostí na návykových látkách. Absolvoval jsem léčbu v terapeutické komunitě Pocestný mlýn a následně v Doléčovacím centru Renarkon, kde jsem se také dozvěděl o konzultantech z praxe. I v současné době se stále pohybuji mezi závislými lidmi, ale už jako podpora nikoliv uživatel. Součástí toho je i mé působení na FSS, což mi pomáhá i v mém zotavení.

Lucie Ochwatová

 • Zkušenost s duševním onemocněním
 • Žije v Ostravě

Duševní onemocnění ke mně přišlo nečekaně, náhle. Byl to běh na dlouhou trať. Při životě mě tehdy držela hlavně moje rodina, dcera a lidé se stejnými obtížemi, a možnost mluvit s nimi a sdílet své obtíže a starosti. Myslím si, že slova mají velkou moc. Mohou pomoci ve všech oblastech života. Slovo není jen tak něco, slovo je energie. Proto používám slov ke sdílení své zkušenosti se studenty a dalšími lidmi, jejichž pochopení a přijetí vnímám na cestě zotavení se z duševního onemocnění jako velmi důležité.

Mirka Slívová

 • Zkušenost s prací v sexbyzbyse a zneužíváním v dětství
 • Žije v Ostravě

V oblasti sexbyznysu jsem se pohybovala přes 20 let na různých úrovních. Díky tomu dokáži tuto problematiku vnímat různýma očima – z pohledu prostitutky, majitelky podniku, klienta, partnera ženy živící se placeným sexem a v neposlední řadě i z pohledu zneužívaného dítěte.

Tato moje dlouhá a mnohdy nelehká cesta však měla svůj smysl. Dnes, díky prožitým zkušenostem, pomáhám bořit mýty a předsudky o lidech, kteří se placeným sexem dobrovolně živí.

Katka Hájková

 • Zkušenost s užíváním návykových látek a rodičovstvím
 • Žije v Ostravě

Jsem konzultantka z praxe. Má minulost má pestrou stránku plnou drog, krádeží a dalších trestných činů, které vedly k výkonu odnětí svobody. Svou minulost beru jako součást sebe a ne jen tak, že mám temnou stránku. Díky mé minulosti jsem dostala příležitost působit na Ostravské univerzitě, kde mohou být mé zkušenosti přínosem pro studenty i vyučující.

Jakub Kremer

 • Zkušenost s životem s fyzickým handicapem
 • Žije v Ostravě

Jmenuji se Jakub Kremer, již 26 let mám dětskou mozkovou obrnu. O Fakultě sociálních studií a aktivitě konzultantů z praxe jsem se dozvěděl od Mirky, která v této skupině také působí. Práce konzultanta mě nesmírně baví, protože můžu sdílet své zkušenosti s osobní asistencí, sociálními pracovníky a dalšími oblastmi mého života.

Stále častěji se na mne obracejí také studenti (nejen OU), kterým předávám své zkušenosti, které pak zapracují do bakalářských a seminárních prací.

Ve volném čase, pokud nějaký mám, chodím rád do přírody, rád navštěvuji cukrárny, poslouchám hudbu a čtu. Chodím také na bohoslužby do kostela sv. Ducha v Zábřehu a nyní se připravuji na křest.

Mám rád představení Hurvínka a na jedno se letos konečně podívám přímo do divadla v Praze.

Míra Keleš

 • Zkušenost s pobytem v dětském domově a dospíváním v pěstounské péči
 • Žije v Ostravě

Jsem obyčejný pohodový kluk se špatným startem do života, který jsem překonal díky blízkým a nadhledu na svět. Prošel jsem si dětským domovem a pěstounskou péčí a hodně věcí zde bylo špatně především ze strany systému. Nelíbí se mi hodně věcí a rád bych pomohl lidem ve stejné situaci, ve které jsem byl já. Neochota, neinformovanost a nepříjemní lidé byli na denním pořádku.

Ve svém volném čase hraju hokej, kterým se i živím a také pracuji za barem. Práce s lidmi mě baví a rád pro ně něco dělám. Pomáhám jak finančně, tak i vykouzlením úsměvu.

Nabízím své životní zkušenosti z dětských domovů i pěstounské péče. Jsem konzultantem pro fakultu sociálních studií rád, protože mě tato aktivita naplňuje, jsou zde příjemní lidé a baví mě s nimi tvořit a měnit systém a svět.

Emil Kraus

 • Zkušenost se životem s omezenou svéprávností
 • Žije v Ostravě

Jmenuji se Emil Kraus a jsem konzultant z praxe na univerzitě. Vyrůstal jsem v pěstounské péči. Zpočátku mi dělal opatrovníka – zástupce otec, ten zestárnul a teď mi dělá opatrovnici sestra.

Mám zkušenost se státním pobytovým zařízením, ve kterém jsem žil část svého života, odtud jsem přes terénní byt přešel k podporovanému bydlení Slezské diakonie. Zde mi po 1 roce řekli, abych si našel vlastní bydlení. V současné době žiji ve vlastním bytě.

Z poslední doby mám zkušenost s prací v organizaci Trigon, a to z dřevařské a zahradnické dílny, nyní pracuji v organizaci Kola pro Afriku, kde jsem z 0,5 úvazku přešel na plný úvazek. Zároveň pobírám od roku 1996 částečný invalidní důchod.

Adam Kratochvíl

 • Zkušenost s životem v fyzickým handicapem
 • Žije v Ostravě
 • Bývalý student FSS OU

Narodil jsem se s onemocněním spinální svalová atrofie. Od svých šesti let se díky této nemoci pohybuji na invalidním vozíku. Od mateřské školy jsem integrovaný mezi zdravé děti. Mateřskou školu, základní školu i celé gymnázium jsem absolvoval v Hlučíně, odkud pochází má maminka. Velmi důležitá byla v tomto období podpora, kterou jsem nalezl v mé rodině. Díky tomu jsem také mohl úspěšně absolvovat obor sociální práce na Ostravské univerzitě. V současnosti studuji navazující magisterské studium v oboru Evropská studia a veřejná správa na Metropolitní univerzitě Praha.

K mým koníčkům patří historie, společnost, filozofie a politika. Mám rád práci s lidmi. Rád poznávám nové lidi a tříbím si vzájemnou diskuzí názory. Mým mottem je Nejsi v tom sám. Jsem přesvědčen, že společně se řeší problémy snáze. Při všem, co mě potkává mě doprovází velké štěstí na lidi. Moc si toho vážím. Rád bych své zkušenosti s integrací a mé znalosti ze studia využil k pomoci druhým. Myslím si, že vzájemným sdílením zkušeností a otevřenou diskusí lze předejít mnoha problémům. Společně s přáteli jsem založil spolek Ekvilibro z. s. se kterým realizuji projekt Život má mnoho podob – osvětovou aktivitu na školách a školkách. Jako konzultant na FSS OSU bych rád sdílením mého příběhu obohatil studenty o svůj pohled na problematiku života s postižením.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 12. 2023