Medailonky konzultantů

Evžen Vojkůvka

Jsem aktivní důchodce, během svého života jsem se naučil brát i dávat. Sám jsem žil na ulici a vím, jak je to těžké, z toho vzniklo mé rozhodnutí pomáhat lidem a hledat řešení v obtížných životních situacích. Proto jsem se rozhodl, že si zkušenosti nabyté na této cestě nenechám pro sebe, ale budu je předávat nastávající generaci a odbourávat tak mýty a předsudky naší společnosti. Proto jsem byl rád, když se naskytla příležitost na Fakultě sociálních studii, kde mohu být přítomen na hodinách se studenty a předávat jim nabyté zkušenosti, jako konzultant s praxí.

Teorie je jedná věc a životní praxe a zkušenosti je věc druhá. Dlouholetou zkušenost jsem čerpal jak v osobním tak i společenském životě (v Anglii, Bruselu, Skotsku a v neposlední řadě také na FSS, která mě například naučila různé komunikační způsoby).

Mimo to vykonávám funkci předsedy vzniklé Asociace lidí bez domova. Moje záliby jsou vaření, pečení, vyšívání a pletení výrobků z papírových ruliček.

Michaela Máchová

S duševním onemocněním žiju bezmála 30 let. Způsobilo mi mnoho komplikací, ale také mi dalo možnost zažít neobvyklé věci, třeba mít posunutou hranici vnímání nebo být hypersenzitivní k druhým.

Naučit se rozumět své nemoci trvalo spoustu let, přijmout samu sebe trvalo ještě déle. Nakonec se mi přece jen podařilo osvojit si umění žít se sebou v míru. V rámci spolupráce na FSS se snažím tuto svoji zkušenost předávat dál prostřednictvím kontaktu se studenty, kteří se nyní připravují na svoji práci v pomáhajících profesích.

Mimo to pracuji jako peer konzultant ve společnosti Mens Sana, z.ú., kde své klienty doprovázím na jejich cestě zotavením se z duševního onemocnění. Teze, se kterou pracuji a kterou používám i v osobním životě, zní: „změna je vždy možná“.

Julius Kala

Jsem obyčejný člověk jako každý jiný. Nemám rád, když někdo řekne, že je slovně diskriminován. Diskriminace je podle mě v bydlení a v práci. Slovní diskriminace podle mě není. Sám mám zkušenost s bezdomovectvím, což je to, co mě přivedlo do ASLIDA a později i ke konzultantům z praxe.

Jsem členem Platformy pro sociální bydlení, Amnesty international ČR, Kruhu naděje a ASLIDA, které je pro mě něco jako rodina a mělo na mě velký vliv v tom, že se ze mne stal právě takový člověk, jakým jsem.

Moje záliby jsou vnoučata, politika a hraní ve filmu.

Robin Štoček

Ahoj jmenuji se Robin a mám zkušenost se závislostí na návykových látkách. Absolvoval jsem léčbu v terapeutické komunitě Pocestný mlýn a následně v Doléčovacím centru Renarkon, kde jsem se také dozvěděl o konzultantech z praxe. I v současné době se stále pohybuji mezi závislými lidmi, ale už jako podpora nikoliv uživatel. Součástí toho je i mé působení na FSS, což mi pomáhá i v mém zotavení.

Lucie Ochwatová

Duševní onemocnění ke mně přišlo nečekaně, náhle. Byl to běh na dlouhou trať. Při životě mě tehdy držela hlavně moje rodina, dcera a lidé se stejnými obtížemi, a možnost mluvit s nimi a sdílet své obtíže a starosti. Myslím si, že slova mají velkou moc. Mohou pomoci ve všech oblastech života. Slovo není jen tak něco, slovo je energie. Proto používám slov ke sdílení své zkušenosti se studenty a dalšími lidmi, jejichž pochopení a přijetí vnímám na cestě zotavení se z duševního onemocnění jako velmi důležité.


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 01. 2020