Individuální plánování

Nedílnou součástí sociální práce je individuální plánování. Jedná se o proces plánování poskytování sociální služby každému klientovi. Nedílnou součástí je i jeho pravidelné vyhodnocování.

Individuální plán vypracovává sociální pracovník společně s klientem. Klient přitom sám definuje, co je pro něj důležité, jaké má potřeby a cíle. Sociální pracovník ho v definováni pouze podporuje.

Každá sociální služba disponuje vlastním individuálním plánem, přizpůsobeným jejím specifikům. Kromě základních informací o klientovi je součástí zpravidla prostor pro formulaci jeho přání/očekávání, krátkodobých a dlouhodobých cílů, kroků vedoucích k jejich naplnění, klientových zdrojů a indikátorů naplnění cílů.

Proces individuálního plánování lze vyjádřit následovně:

individuální plánování

Další informace o individuálním plánování naleznete například na stránkách www.individualniplanovani.cz.


Níže uvádíme ke stažení příklady prázdných i vyplněných vzorů individuálních plánů, které nám poskytly některé organizace.

Orgány sociálně-právní ochrany dětí vypracovávají povinně vyhodnocení potřeb dítěte a jeho rodinyindividuální plán ochrany dítěte.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 10. 2020