Organizace umožňující tandemovou praxi

Fakulta sociálních studií OU má dohodu o umožnění výkonu tandemové praxe s několika organizacemi. Níže naleznete jejich medailonky.

Jaké jsou výhody tandemové praxe pro místo výkonu odborné praxe?

Díky přítomnosti českého studenta pracovníci místa výkonu praxe nebudou muset (ale v případě zájmu budou moci) hovořit cizím jazykem. Dále mohou díky zahraničnímu studentovi získat informace o organizaci sociálních a zdravotně-sociálních služeb v zahraničí. Zahraniční student jim může poskytnout inspiraci a nové úhly pohledu na konkrétní sociální témata.


Medailonky organizací

Dětské centrum Domeček
Doléčovací centrum Renarkon
Domov Korýtko
Siloe Ostrava
Spirála Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor sociální péče


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 10. 2020