Průvodce, smlouvy k praxi a další dokumenty

V této sekci naleznete ke stažení veškeré dokumenty, které se vážou k odbornému praktickému vzdělávání na FSS OU.

Základními dokumenty, které popisují specifika odborného praktického vzdělávání jednotlivých studijních programů, jsou Průvodci odborným praktickým vzděláváním. Všichni studenti a studentky jsou povinni seznámit se s Průvodcem dle studovaného studijního programu. V Průvodci je popsáno, k čemu slouží zde uvedené dokumenty ke stažení a jak s nimi mají studenti a studentky pracovat.
Zveřejněno / aktualizováno: 15. 02. 2023