Dvouletý navazující magisterský studijní program Sociální práce se specializací Rozvoj a řízení v sociální práci

Studijní program Sociální práce se specializací Rozvoj a řízení v sociální práci je ve fázi akreditace, v AR 2019/2020 není realizován!


Podrobné informace k odborné praxi jsou uvedeny v dokumentu: Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci - navazující magisterské studium, specializace Rozvoj a řízení v sociální práci.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 01. 2020