Publikační činnost - IS PUBL
Jakub Černý, Ludmila Böhmová, Yuliya Moskvina
Rok: 2023, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku
 
Jan Klusáček, Ondřej Pašek, Soňa Kalenda
Rok: 2023
výzkumná zpráva
 
Rok: 2023, Sociologický časopis / Czech Sociological Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Springer
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Portál
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
kapitola v odborné knize
 
Daniela Kantorová, Soňa Kalenda, Oldřich Matoušek
Rok: 2022, Portál
kapitola v odborné knize
 
Eva Krulichová, Petr Kupka, Václav Walach
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Sociální práce / Sociálná práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
výzkumná zpráva
 
Anna Musialová, Romana Gulová
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Springer Nature
kapitola v odborné knize
 
Barbora Čempelová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Anna Musialová, Alena Hynková
Rok: 2022, Portál
kapitola v odborné knize
 
Anna Musialová, Jaroslava Šťastná, Blanka Tauberová
Rok: 2022, Portál
kapitola v odborné knize
 
kapitola v odborné knize
 
Eliška Černá, Inka Bartošová, Marie Ferencová, Adam Fialík, Martin Freund, Marie Giňová, Daniel Janeček, Lucie Kopšo, Petr Kubala, Vít Lesák, Jan Milota, Karel Novák, Štěpán Ripka, Rostislav Staněk
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
ostatní
 
Barbora Čempelová, Kateřina Glumbíková, Kateřina Sidiropulu Janků
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
výzkumná zpráva
 
Barbora Gřundělová, Ester Poláčková
Rok: 2022, Portál
kapitola v odborné knize
 
Alice Gojová, Jakub Černý, Růžena Dunková
Rok: 2022, Portál
kapitola v odborné knize
 
Benjamin Petruželkaa, Petr Kupka, Václav Walach
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jakub Černý, Martin Novák, Lucia Čemová
Rok: 2022, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Petr Vojtíšek, Věra Malík Holasová
Rok: 2022, Portál
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace