Publikační činnost - IS PUBL
Anna Musialová, Romana Gulová
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Springer Nature
kapitola v odborné knize
 
Barbora Čempelová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Anna Musialová, Alena Hynková
Rok: 2022, Portál
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Anna Musialová, Jaroslava Šťastná, Blanka Tauberová
Rok: 2022, Portál
kapitola v odborné knize
 
kapitola v odborné knize
 
Eliška Černá, Marie Ferencová, Adam Fialík, Martin Freund, Marie Giňová, Daniel Janeček, Lucie Kopšo, Vít Lesák, Jan Milota, Karel Novák, Petr Kubala, Štěpán Ripka, Rostislav Staněk, Inka Bartošová
Rok: 2022
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
ostatní
 
Barbora Čempelová, Kateřina Glumbíková, Kateřina Sidiropulu Janků
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
výzkumná zpráva
 
Barbora Gřundělová, Ester Poláčková
Rok: 2022, Portál
kapitola v odborné knize
 
Alice Gojová, Jakub Černý, Růžena Dunková
Rok: 2022, Portál
kapitola v odborné knize
 
Benjamin Petruželkaa, Petr Kupka, Václav Walach
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jakub Černý, Martin Novák, Lucia Čemová
Rok: 2022, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Petr Vojtíšek, Věra Malík Holasová
Rok: 2022, Portál
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022, Czech & Slovak Social Work / Sociální Práce / Sociálna Práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Ivana Kowaliková, Kateřina Bohatá
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
výzkumná zpráva
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Ivana Kowaliková, Kateřina Bohatá
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2021, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
výzkumná zpráva