Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2024, ISSUES IN EDUCATIONAL RESEARCH
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024, Oxford University Press
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2024
ostatní
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2024
ostatní
 
Rok: 2024
ostatní
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023, Relational Social Work
článek v odborném periodiku
 
Petr Kubala, Eliška Černá, Štěpán Ripka, Ondřej Krčál, Rostislav Staněk
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jakub Černý, Ludmila Böhmová, Yuliya Moskvina
článek v odborném periodiku
 
Jan Klusáček, Ondřej Pašek, Soňa Kalenda
Rok: 2023
výzkumná zpráva
 
Rok: 2023
výzkumná zpráva
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Sabina Mikešová, Radka Janebová
Rok: 2023, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2023
ostatní
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Štěpán Ripka, Eliška Černá, Ondřej Krčál, Petr Kubala, Marybeth Shinn, Rostislav Staněk
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023, Springer
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku