Publikační činnost - IS PUBL
E.M. Sandner, Peter Erath
Rok: 2007, Don Bosco
odborná kniha
 
Rok: 2007, Sociální práce, Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Alice Gojová, Hana Sobková
Rok: 2007, Sociální práce/ Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu
 
Bohumil Koukola, J. Mareš, Edita Ondřejová, A Kol.
Rok: 2006, MDS
kapitola v odborné knize
 
Bohumil Koukola, Bohumil Koukola, Edita Ondřejová, J. Mareš
Rok: 2006, MDS
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Práce a sociální politika
článek v odborném periodiku
 
Bohumil Koukola, J. Mareš
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Sociológia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Bohumil Koukola, Edita Ondřejová
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Kohlhammer
odborná kniha
 
Rok: 2005, Armut - Definitionen und Ansätze
článek v odborném periodiku
 
Franz Hamburger, Sandra Hirschler, Günther Sander, Manfred Wöbcke, Alice Gojová
Rok: 2005, ISS
odborná kniha
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Peter Erath, Peter Erath, H. Sing, Brian Littlechild, Jan Keller
Rok: 2005, Albert
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Bohumil Koukola, Edita Ondřejová
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
ediční a redakční práce
 
Věra Bechyňová, Dagmar Doubravová, Alice Gojová, Ondřej Žežula
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2004, Sociální práce/Sociálna práca.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Naděžda Špatenková, Dana Sýkorová, Alice Gojová, Irena Sobotková, Miroslav Dopita
Rok: 2004, Grada Publishing
odborná kniha
 
Rok: 2004, Grada Publishing
odborná kniha
 
Rok: 2004, Sociální práce/ Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Bohumil Koukola, T. Svatoš, Edita Ondřejová
Rok: 2004, Gaudeamus
kapitola v odborné knize