Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014, Fórum sociální politiky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
ostatní
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, University of Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014, SCHOLA EMPIRICA
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
ostatní
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014, University of Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Sociální práce/Sociálna práca, Special English issue
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, 3P Popularis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Springer VS
odborná kniha
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Portál
odborná kniha
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, WOCHENSCHAU Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky