Publikační činnost - IS PUBL
Peter Erath, Peter Erath, Brian Littlechild, H. Sing, Jan Keller
Rok: 2005, Albert
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Bohumil Koukola, Edita Ondřejová
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
ediční a redakční práce
 
Věra Bechyňová, Dagmar Doubravová, Alice Gojová, Ondřej Žežula
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2004, Sociální práce/Sociálna práca.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Naděžda Špatenková, Dana Sýkorová, Alice Gojová, Irena Sobotková, Miroslav Dopita
Rok: 2004, Grada Publishing
odborná kniha
 
Rok: 2004, Grada Publishing
odborná kniha
 
Rok: 2004, Sociální práce/ Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
T. Svatoš, Bohumil Koukola, Edita Ondřejová
Rok: 2004, Gaudeamus
kapitola v odborné knize
 
J. Lašek, Bohumil Koukola, Edita Ondřejová
Rok: 2004, Gaudeamus
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2004, Časopis pre politológiu, najnovšie dejiny a medzinárodne vzťahy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Social Work &Society
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, Nakladatelství František Šalé - ALBERT
kapitola v odborné knize
 
Dana Nedělníková, Annamaria Campanini, Elizabeth Frost
Rok: 2004, Carocci editore
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2004, ISIS
odborná kniha
 
Rok: 2004, Kofoedova škola
odborná kniha
 
Rok: 2004, Vzdelávanie dospelých
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
D. Šimek, Dana Sýkorová
Rok: 2003, Vydavatelství Univerzity Palackého
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Kolektiv Autorů, Bohumil Koukola, Edita Ondřejová, K. Piecková
Rok: 2003,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2002, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku