Publikační činnost - IS PUBL
J. Jay Miller, Chunling Niu, Zuzana Poklembová, Monika Podkowinska, Kalevi Paldanius, Alice Gojová, Larry Owens
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Sisko Pippo, Marita Husso, Pasi Hirvonen, Marianne Notko, Kateřina Glumbíková
kapitola v odborné knize
 
Leida Schuringa, Nadia M. Anderson, Zora Pauliniová, Marie Špiláčková, Eva Špačková, Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Kateřina Glumbíková, Marie Špiláčková, Eva Špačková, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Marek Mikulec, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
výzkumná zpráva
 
Rok: 2021, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, The Lawyer Quaterly
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
výzkumná zpráva
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Eliška Černá, Štěpán Ripka
Rok: 2021, Sociální práce/Sociálna práca/Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Kateřina Glumbíková, Jelena Petrucijová, Ewa Kantowicz, Izabela Kamińska-Jatczak, Miriam Slaná, Katarína Molnárová Letovancová, Boróka Féher, Réka Valýi, Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Magdalena Zmysłowska
Rok: 2021, Sustainability
článek v odborném periodiku
 
Jelena Petrucijová, Kateřina Glumbíková, Boróka Féher, Izabela Kamińská, Miriam Slaná, Ewa Kantowicz
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
výzkumná zpráva
 
Rok: 2021
výzkumná zpráva
 
Rok: 2021
výzkumná zpráva
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020
působení v zahraničí
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020, Palgrave Macmillan
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, European Journal of Social Sciences
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020, Turkish Online Journal of Educational Technology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020, Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
odborná kniha
 
Rok: 2020, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
výzkumná zpráva
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Šárka Dořičáková, Renáta Valerie Nešporek
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky