Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2019, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Clinical Social Work and Health Intervention
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, SW. Czech and Slovak Social Work. Eris Journal - Winter 2019
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, J SOC WORK PRACT
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Naďa Hazuchová, Jana Stávková, Ľudmila Nagyová, Zuzana Poláková, Soňa Vávrová
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019, SLON
odborná kniha
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018, Kontakt
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
výzkumná zpráva
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Marie Špiláčková, Uršula Michníková
Rok: 2018, Kontakt
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Gender a výzkum / Gender and Research
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018, Sociální práce / Sociálná práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018, SUSTAINABILITY
článek v odborném periodiku
 
Eliška Černá, Lenka Polánková
Rok: 2018, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)