Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Ondřej Vávra, Soňa Vávrová, Olga Pechová
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Kontakt
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Peter Erath, Kerstin Balkow
Rok: 2017, Budrich UniPress
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Trendy v podnikání
článek v odborném periodiku
 
Marek Mikulec, Ripka Štěpán, Snopek Jan
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Štěpán Ripka, Filip Pospíšil, Jan Ort
Rok: 2016
výzkumná zpráva
 
Rok: 2016, Historica- Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
odborná kniha
 
Peter Erath, Kerstin Balkow
Rok: 2016, Kohlhammer
odborná kniha
 
Marie Špiláčková, Zuzana Smolková
Rok: 2016
výzkumná zpráva
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Magdalena Hanková, Soňa Vávrová
Rok: 2016, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2016
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Kerstin Balkow, Peter Erath
Rok: 2016, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Adéla Majlišová Szturcová, Marie Špiláčková
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Eliška Lindovská, Jitka Kolářová, Magda Frišaufová, Monika Benešová
Rok: 2016
výzkumná zpráva
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí