Publikační činnost - IS PUBL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, INT SOC WORK
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Sustainability
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Markéta Čtvrtečková, Markéta Geregová, Anna Hokynek
Rok: 2020, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020
výzkumná zpráva
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Sustainability
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
ostatní
 
Markéta Čtvrtečková, Adina Kleinová
Rok: 2020, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Marie Špiláčková, Eva Špačková, Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár
Rok: 2020
výzkumná zpráva
 
Markéta Čtvrtečková, Pavel Nepustil
Rok: 2020, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, ERIS Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Sociální práce / Sociálná práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Grada
odborná kniha
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
působení v zahraničí
 
Markéta Čtvrtečková, Markéta Geregová
Rok: 2020, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
působení v zahraničí
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
působení v zahraničí
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Markéta Čtvrtečková, Anna Hokynek, Ondřej Mikulášek
Rok: 2020, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
výzkumná zpráva
 
Rok: 2020
výzkumná zpráva
 
Markéta Čtvrtečková, Markéta Geregová
Rok: 2020, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2020, Sociální práce/ Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019, Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Zuzana Smolková, Marie Špiláčková
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Marie Špiláčková, Eva Špačková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Sociologické nakladatelství (SLON)
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)