OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > O fakultě > Personální složení

Personální složení

abecední členění


Děkanát Fakulty sociálních studií
Katedra sociální práce
Katedra sociálních věd
Centrum pro podporu projektů

Děkanát Fakulty sociálních studií

Úsek děkanky
Děkanka
Gojová Alice, doc. PhDr., Ph.D.
děkanka FSS OU
email: alice.gojova@osu.cz
telefon: 734 358 607
553 46 3101
Sekretariát děkanky
Hurtíková Monika, Mgr., DiS.
sekretariát děkanky FSS, personalistka FSS
email: monika.hurtikova@osu.cz
telefon: 553 46 3102
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
Petrů Ladislava, Ing.
tajemnice fakulty
email: ladislava.petru@osu.cz
telefon: 553 46 3104
774 116 282
Personální útvar
Hurtíková Monika, Mgr., DiS.
sekretariát děkanky FSS, personalistka FSS
email: monika.hurtikova@osu.cz
telefon: 553 46 3102
Oddělení studia a celoživotního vzdělávání
Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
Chrenková Monika, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
email: monika.chrenkova@osu.cz
telefon: 553 46 3128
774 458 078
Studijní oddělení
Mánková Scarlet
vedoucí studijního oddělení
email: scarlet.mankova@osu.cz
telefon: 553 46 3108
Rozvrhář fakulty
Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D.
garantka odborných praxí pro studijní program sociální politika
email: iva.ticha@osu.cz
telefon: 553 46 4023
Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
Proděkanka pro vědu a výzkum
Vávrová Soňa, doc. Mgr., Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum
email: sona.vavrova@osu.cz
telefon: 553 46 3148
732 333 321
Referentka pro vědu a výzkum
Kucharczyková Jana
referentka pro vědu a výzkum
email: jana.kucharczykova@osu.cz
telefon: 553 46 3107
Proděkanka pro zahraniční vztahy
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční vztahy
email: marie.spilackova@osu.cz
telefon: 553 46 3162
734 422 725
Referentka pro zahraniční vztahy
Nemethová Pavla
referentka pro zahraniční vztahy
email: pavla.nemethova@osu.cz
telefon: 732 521 527
553 46 3120

Katedra sociální práce

Vedení katedry
Vedení KAM
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry KAM
email: marie.spilackova@osu.cz
telefon: 553 46 3162
734 422 725
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
email: vendula.gojova@osu.cz
telefon: 553 46 3140
Lukešová Kateřina, Mgr.
tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů, garant odborných praxí studijního programu Sociální politika a sociální práce
email: katerina.lukesova@osu.cz
telefon: 553 46 3143
Sekretariát KAM
Koubková Iveta
sekretářka katedry, správa webu katedry
email: iveta.koubkova@osu.cz
telefon: 553 46 3121
Členové katedry
Profesoři
Erath Peter, prof. email: peter.erath@osu.cz
telefon: 553 46 3126
Docenti
Filipczyková Hana, doc. Dr. Ing. email: hana.filipczykova@osu.cz
telefon: 553 46 3145
Gojová Alice, doc. PhDr., Ph.D. email: alice.gojova@osu.cz
telefon: 734 358 607
553 46 3101
Chytil Oldřich, prof. PaedDr., Ph.D. email: oldrich.chytil@osu.cz
telefon: 775 761 557
553 46 3106
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry KAM
email: marie.spilackova@osu.cz
telefon: 553 46 3162
734 422 725
Vávrová Soňa, doc. Mgr., Ph.D. email: sona.vavrova@osu.cz
telefon: 553 46 3148
732 333 321
Odborní asistenti
Dořičáková Šárka, Mgr. email: sarka.doricakova@osu.cz
telefon: 553 46 3147
Glumbíková Kateřina, Mgr. et Mgr., Ph.D.
fakultní editor OU LIVE
email: katerina.glumbikova@osu.cz
telefon: 553 46 3130
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
email: vendula.gojova@osu.cz
telefon: 553 46 3140
Chrenková Monika, Mgr., Ph.D. email: monika.chrenkova@osu.cz
telefon: 553 46 3128
774 458 078
Lukešová Kateřina, Mgr.
tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů, garant odborných praxí studijního programu Sociální politika a sociální práce
email: katerina.lukesova@osu.cz
telefon: 553 46 3143
Malík Holasová Věra, Mgr., Ph.D. email: vera.holasova@osu.cz
telefon:
Kaniová Ivana, Mgr., Ph.D. email: ivana.kaniova@osu.cz
telefon: 553 46 3147
Černá Eliška, Mgr., Ph.D. email: eliska.cerna@osu.cz
telefon: 553 46 3129
Externisté
Andrlová Štěpánka, Mgr. email:
telefon:
Černý Jakub, Mgr. email:
telefon:
Folta Pavel, Ing. email:
telefon:
Hämäläinen Juha Erkki Antero, prof. email:
telefon:
Hižnajová Kateřina, Mgr. email:
telefon:
Chalupová Romana, Mgr. email:
telefon:
Knýblová Vladimíra, Mgr. email: vladimira.knyblova@osu.cz
telefon:
Králová Věra, Mgr. email:
telefon:
Kujevská Lenka, Mgr. email: lenka.kujevska@osu.cz
telefon:
Návratová Kamila, Mgr. email:
telefon:
Nedomová Eva, Mgr. email:
telefon: 553 46 3146
Nováková Palatá Linda, PhDr. email:
telefon:
Rodáková Jana, Mgr. email:
telefon:
Rosenbergerová Olga, Mgr. email:
telefon:
Střelková Monika, Mgr. email: monika.strelkova@osu.cz
telefon: 553 46 1719
Šarochová Alena, Mgr. email: alena.sarochova@osu.cz
telefon:
Šebestová Gabriela, Mgr. email:
telefon:
Šidlová Zuzana, Mgr. email:
telefon:
Tykva Tomáš, Ing. Mgr. email: tomas.tykva@osu.cz
telefon:
Vincenc Jan, Mgr. email:
telefon:
Vishwanathan Sri Kumar, Mgr. email:
telefon:
Zmija Tomáš, Mgr. email:
telefon:
Žurovcová Hana, Mgr. email:
telefon:

Katedra sociálních věd

Vedení katedry
Vedení KAS
Krausová Anna, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: anna.krausova@osu.cz
telefon: 553 46 3127
774 116 335
Kuzníková Iva, Mgr., Ph.D.
pedagogická poradkyně bakalářského oboru Zdravotně sociální pracovník
email: iva.kuznikova@osu.cz
telefon: 553 46 3163
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogická poradkyně magisterského oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
email: lenka.krhutova@osu.cz
telefon: 553 46 3105
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského oboru Komunitní rozvoj
email: kamila.vondrousova@osu.cz
telefon: 553 46 4022
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D.
tajemnice pro bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník a magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
email: hana.luksova@osu.cz
telefon: 553 46 3129
553 46 1613
Sekretariát KAS
Koubková Iveta
sekretářka katedry
email: iveta.koubkova@osu.cz
telefon: 553 46 3121
Členové katedry
Profesoři
Baum Detlef Heinrich, prof. email: detlef.baum@osu.cz
telefon: 553 46 3126
Keller Jan, prof. PhDr., CSc. email: jan.keller@osu.cz
telefon: 553 46 3124
Docenti
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogická poradkyně magisterského oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
email: lenka.krhutova@osu.cz
telefon: 553 46 3105
Loučková Ivana, doc. RNDr., CSc. email:
telefon: 553 46 3126
607 535 967
Petrucijová Jelena, doc. PhDr., CSc. email: jelena.petrucijova@osu.cz
telefon: 553 46 1010
553 46 3123
Sýkorová Dana, doc. PhDr., Ph.D. email: dana.sykorova@osu.cz
telefon: 553 46 3106
Odborní asistenti
Cilečková Kateřina, Mgr., Ph.D. email: katerina.cileckova@osu.cz
telefon: 553 46 3163
Kazík Petr, Ing. email: petr.kazik@osu.cz
telefon: 553 46 3161
602 758 377
Krausová Anna, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: anna.krausova@osu.cz
telefon: 553 46 3127
774 116 335
Kuzníková Iva, Mgr., Ph.D.
pedagogická poradkyně bakalářského oboru Zdravotně sociální pracovník
email: iva.kuznikova@osu.cz
telefon: 553 46 3163
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D.
tajemnice pro bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník a magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
email: hana.luksova@osu.cz
telefon: 553 46 3129
553 46 1613
Oláh Gábor, Mgr. et Mgr., Ph.D. email: gabor.olah@osu.cz
telefon: 553 46 3144
Paulíček Miroslav, Mgr., Ph.D. email: miroslav.paulicek@osu.cz
telefon: 553 46 3144
Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D. email: iva.ticha@osu.cz
telefon: 553 46 4023
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského oboru Komunitní rozvoj
email: kamila.vondrousova@osu.cz
telefon: 553 46 4022
Znebejánek František, Mgr., Ph.D. email: frantisek.znebejanek@osu.cz
telefon: 553 46 3144
Externisté
Andrlová Štěpánka, Mgr. email:
telefon:
Hlisnikovská Šárka, Mgr. email: sarka.hlisnikovska@osu.cz
telefon: 553 46 3129
Holaňová Michaela, Mgr. email:
telefon:
Klinkeová Andrea, Mgr. email:
telefon:
Knýblová Vladimíra, Mgr. email: vladimira.knyblova@osu.cz
telefon:
Králová Magdaléna, Mgr., DiS. email:
telefon:
Křivák David, Mgr. Bc. email:
telefon:
Najvert Dominika, Mgr. email: dominika.najvert@osu.cz
telefon: 553 46 3163
Novotný Zdeněk, MUDr. email:
telefon:
Papřoková Anna, PhDr., Ph.D. email: anna.paprokova@osu.cz
telefon: 553 46 3144
Popek Petr, Mgr. email: petr.popek@osu.cz
telefon:
Restelová Andrea, Mgr. email: andrea.restelova@osu.cz
telefon:
Rojková Dana, Mgr. email: dana.rojkova@osu.cz
telefon:
Schikorová Jana, Mgr. email:
telefon:
Svojanovský Milan, Ing. Bc., DiS. email:
telefon:
Šlahorová Darja, Mgr. email: darja.slahorova@osu.cz
telefon:
Šmehlík František, Mgr. email:
telefon: 553 46 3121
Šobáň Tomáš, Mgr. email:
telefon: 553 46 3130
Švubová Pavlína, JUDr. email: pavlina.svubova@osu.cz
telefon:

Centrum pro podporu projektů

Vedení centra
Vedení CPP
Larišová Marcela, Ing.
ekonomka projektu
email: marcela.larisova@osu.cz
telefon: 553 46 4021
731 696 961