OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > O fakultě > Personální složení

Personální složení

abecední členění


Děkanát Fakulty sociálních studií
Katedra sociální práce
Katedra sociálních věd
Centrum pro podporu projektů

Děkanát Fakulty sociálních studií

Úsek děkanky
Děkanka
Gojová Alice, doc. PhDr., Ph.D.
děkanka FSS OU
e-mail:
telefon: 734 358 607
553 46 3101
Sekretariát děkanky
Zielonková Monika, Mgr., DiS.
sekretariát děkanky FSS, personalistka FSS
e-mail:
telefon: 553 46 3102
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
Petrů Ladislava, Ing.
tajemnice fakulty
e-mail:
telefon: 553 46 3104
774 116 282
Personální útvar
Zielonková Monika, Mgr., DiS.
sekretariát děkanky FSS, personalistka FSS
e-mail:
telefon: 553 46 3102
Oddělení studia a celoživotního vzdělávání
Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
Chrenková Monika, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 3128
774 458 078
Studijní oddělení
Mánková Scarlet
vedoucí studijního oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 3108
Rozvrhář fakulty
Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D.
garantka odborných praxí pro studijní program sociální politika
e-mail:
telefon: 553 46 4023
Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
Proděkanka pro vědu a výzkum
Vávrová Soňa, doc. Mgr., Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 3148
732 333 321
Referentka pro vědu a výzkum
Kucharczyková Jana
referentka pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 3107
Proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 3162
734 422 725
Referentka pro zahraniční vztahy
Nemethová Pavla
referentka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 732 521 527
553 46 3120

Katedra sociální práce

Vedení katedry
Vedení KAM
Cilečková Kateřina, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 3124
774 116 335
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
e-mail:
telefon: 553 46 3140
Dořičáková Šárka, Mgr.
tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů
e-mail:
telefon: 553 46 3147
Sekretariát KAM
Koubková Iveta
sekretářka katedry, správa webu katedry
e-mail:
telefon: 553 46 3121
Členové katedry
Profesoři
Erath Peter, prof. Dr., Dr.h.c.
hostující profesor
e-mail:
telefon: 553 46 3126
Chytil Oldřich, prof. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 775 761 557
553 46 3106
Docenti
Gojová Alice, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 734 358 607
553 46 3101
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3162
734 422 725
Vávrová Soňa, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3148
732 333 321
Odborní asistenti
Cilečková Kateřina, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 3124
774 116 335
Černá Eliška, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3129
Černá Zuzana, PhDr. et Mgr.
garant odborných praxí studijního programu Sociální politika a sociální práce
e-mail:
telefon: 553 46 3143
Dořičáková Šárka, Mgr.
tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů
e-mail:
telefon: 553 46 3147
Glumbíková Kateřina, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4020
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
e-mail:
telefon: 553 46 3140
Gřundělová Barbora, Mgr. et Mgr., DiS.
tajemnice bakalářského oboru Sociální práce
e-mail:
telefon: 553 46 3146
Chrenková Monika, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3128
774 458 078
Malík Holasová Věra, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kaniová Ivana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3147
Krausová Anna, Mgr., Ph.D.
fakultní editor OU LIVE
e-mail:
telefon: 553 46 3127
Mikulec Marek, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3145
Asistenti
Bjelončíková Monika, Mgr.
garant a tvůrce tematických studijních bloků pro storytelling
e-mail:
telefon: 553 46 3161
Malík Tomáš, Mgr.
garant a tvůrce tematických studijních bloků pro storytelling
e-mail:
telefon: 553 46 3164
Externisté
Andrlová Štěpánka, Mgr. e-mail:
telefon:
Černý Jakub, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3164
Folta Pavel, Ing. e-mail:
telefon:
Hämäläinen Juha Erkki Antero, prof. Dr., Dr.h.c.
hostující profesor
e-mail:
telefon:
Hižnajová Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Chalupová Romana, Mgr. e-mail:
telefon:
Knýblová Vladimíra, Mgr. e-mail:
telefon:
Králová Věra, Mgr. e-mail:
telefon:
Kujevská Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Littlechild Brian, prof. Dr., BA, MA, Dr.h.c.
hostující profesor
e-mail:
telefon:
Návratová Kamila, Mgr. e-mail:
telefon:
Nedomová Eva, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3146
Nováková Palatá Linda, PhDr. e-mail:
telefon:
Rodáková Jana, Mgr. e-mail:
telefon:
Rosenbergerová Olga, Mgr. e-mail:
telefon:
Střelková Monika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1719
Šarochová Alena, Mgr. e-mail:
telefon:
Šebestová Gabriela, Mgr. e-mail:
telefon:
Šidlová Zuzana, Mgr. e-mail:
telefon:
Tykva Tomáš, Ing. Mgr. e-mail:
telefon:
Vincenc Jan, Mgr. e-mail:
telefon:
Vishwanathan Sri Kumar, Mgr. e-mail:
telefon:
Zmija Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Žurovcová Hana, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra sociálních věd

Vedení katedry
Vedení KAS
Kuzníková Iva, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, pedagogická poradkyně bakalářského oboru Zdravotně sociální pracovník, garant praktického vzdělávání, supervize
e-mail:
telefon: 553 46 3163
732 226 240
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogická poradkyně magisterského oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
e-mail:
telefon: 553 46 3105
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského oboru Komunitní rozvoj
e-mail:
telefon: 553 46 4022
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D.
tajemnice pro bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník a magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
e-mail:
telefon: 553 46 3129
553 46 1613
Sekretariát KAS
Koubková Iveta
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 3121
Členové katedry
Profesoři
Baum Detlef Heinrich, prof. e-mail:
telefon: 553 46 3126
Keller Jan, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 3162
Docenti
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogická poradkyně magisterského oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
e-mail:
telefon: 553 46 3105
Loučková Ivana, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 3126
607 535 967
Petrucijová Jelena, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1010
553 46 3123
Sýkorová Dana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3106
Odborní asistenti
Kazík Petr, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 602 758 377
553 46 4011
553 46 3127
Kuzníková Iva, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, pedagogická poradkyně bakalářského oboru Zdravotně sociální pracovník, garant praktického vzdělávání, supervize
e-mail:
telefon: 553 46 3163
732 226 240
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D.
tajemnice pro bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník a magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
e-mail:
telefon: 553 46 3129
553 46 1613
Oláh Gábor, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3144
Paulíček Miroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3144
Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4023
Vaňharová Alena, Mgr.
administrátorka praxí
e-mail:
telefon: 553 46 3130
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského oboru Komunitní rozvoj
e-mail:
telefon: 553 46 4022
Znebejánek František, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3144
Externisté
Andrlová Štěpánka, Mgr. e-mail:
telefon:
Hlisnikovská Šárka, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3129
Holaňová Michaela, Mgr. e-mail:
telefon:
Klinkeová Andrea, Mgr. e-mail:
telefon:
Knýblová Vladimíra, Mgr. e-mail:
telefon:
Králová Magdaléna, Mgr., DiS. e-mail:
telefon:
Křivák David, Mgr. e-mail:
telefon:
Najvert Dominika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3163
Novotný Zdeněk, MUDr. e-mail:
telefon:
Papřoková Anna, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3144
Popek Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Restelová Andrea, Mgr. e-mail:
telefon:
Rojková Dana, Mgr. e-mail:
telefon:
Schikorová Jana, Mgr. e-mail:
telefon:
Svojanovský Milan, Ing. Bc., DiS. e-mail:
telefon:
Šlahorová Darja, Mgr. e-mail:
telefon:
Šmehlík František, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3121
Šobáň Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3130
Švubová Pavlína, JUDr. e-mail:
telefon:

Centrum pro podporu projektů

Vedení centra
Vedení CPP
Glumbíková Kateřina, Mgr. et Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra pro podporu projektů
e-mail:
telefon: 553 46 4020
Členové centra
Členové CPP
Larišová Marcela, Ing.
ekonomka projektu
e-mail:
telefon: 553 46 4021
731 696 961
Szwedová Aneta, Ing.
referent
e-mail:
telefon: 553 46 4033
Gřundělová Barbora, Mgr. et Mgr., DiS.
referent
e-mail:
telefon: 553 46 3146
Bjelončíková Monika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3161
Černý Jakub, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3164
Malík Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3164
Recmanová Adéla, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3161
Mikulec Marek, Mgr., Ph.D.
vědecký pracovník
e-mail:
telefon: 553 46 3145
Stanková Zuzana, Mgr.
vědecký pracovník
e-mail:
telefon: 553 46 3161
facebook
rss
social hub