Ze sociálních sítí

Konference k MEZINÁRODNÍMU DNI RODINY

Myšlenka uspořádat konferenci na téma podpory neformálních pečovatelů je inspirována aktivitami, které jsou zaměřeny především na pečovatele o (nejen) děti s různými typy postižení. Také pečující rodiny s dlouhodobě nemocným překonávají mnoho překážek a jen jejich vůle postarat se o bližního doma, nestačí.

ostravska_uniI jako parafráze na jedno z nejznámějších konceptuálních děl 20. století může vypadat jedna z našich budov, která je právě v rekonstrukci. #ostravskauniverzita #university #czechuniversity #inspiration #conceptualart #reichstag #art #blusky #minimal #wrapped #wrappedworld #wrappedbuilding #christoandjeanneclaude #artlovers

FSS pořádá akreditovaný vzdělávací kurz „Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit“

Kurz je jediný v celé České republice a nabízí sociálním pracovnicím/kům a pracovnicím/kům v sociálních službách získat znalosti a dovednosti pro profesionální uplatňování této metody v praxi.

Fakulta sociálních studií OU
Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií