OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > O fakultě > Aktuality

Aktuality

Harmonogram promocí Fakulty sociálních studií OU

Absolventi, kteří se nezúčastní promoce, si mohou své diplomy vyzvednout od 10. července 2017 v úředních hodinách na studijním oddělení FSS OU.

Prázdninový provoz studijního oddělení FSS OU

Provoz studijního oddělení FSS OU bude od 1. července 2017 do 31. srpna 2017 omezen.

Randomizovaný experiment ukončování bezdomovectví rodin v Brně

Štěpán Ripka a Eliška Černá prezentovali dne 30. května 2017 na konferenci České evaluační společnosti v Praze příspěvek o ukončování bezdomovectví rodin s dětmi ve městě Brně, kde Ostravská univerzita realizuje výzkumnou část projektu.

FSS OU na Ostrava Photo!

Vernisáže a besedy bez obalu, s veškerou syrovou krásou.

Další vlna studentských projektů se valí

Nahlédněte do projektů realizovaných ve spolupráci s klienty vybraných sociálních služeb.

2. kolo přijímacího řízení - obor Zdravotně sociální pracovník

Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě studia.

Vyhlášení přijímacího řízení na FSS OU pro akademický rok 2017/2018

Informace pro uchazeče o studium.