Tříletý bakalářský studijní program Zdravotně-sociální péče a tříletý bakalářský studijní obor Zdravotně-sociální pracovník

Pro studenty bakalářského studijního oboru Zdravotně-sociální pracovník, kteří nastoupili do studia před AR 2019/2020, platí „starý systém praxí“. To se týká zejména úkolů, které studenti na praxích plní a dokumentů, které přitom využívají. Tato specifika jsou popsána v sekci Praxe studentů, kteří nastoupili do studia před AR 2019/2020.Zveřejněno / aktualizováno: 04. 10. 2020