Projekty a granty
Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Fakulta sociálních studií, Program ZÉTA
Stavukončený

Mapa sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji

Dokument je ve formátu *.pdf.

Pilotní projekt MAFF: "Příprava sociálních agentur na budoucnost"

Projekt byl podporován z programu Evropské unie: Leonardo da Vinci II

Teorie modernizace

Projekt Teorie modernizace byl realizován v rámci Grantové agentury ČR v letech 2005-2006.

Výzkumný projekt "Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie."

Projekt byl podporován Grantovou agenturou České republiky.