Publikační činnost - IS PUBL
Family relationships as a factor influencing the burden of the caregiver on a cancer patient
Václav Tomiczek, Jaroslav Slaný
Rok: 2022, Acta Missiologica
článek v odborném periodiku

Malý průvodce pro velké hrdiny - nebojte se pečovat
Marie Buchtová, Marie Čožíková, Anna Fejfarová, Pavlína Rabasová, Vít Svozil, Petra Tomalová, Tamara Wölfelová
Rok: 2022
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Městské dvorky skrytý potenciál města
Iva Tichá, Barbara Vojvodíková, Regina Kuchtová, Irena Steinová
Rok: 2022, Vysoká škola báňská - technická univerzita
kapitola v odborné knize

Participation of interest groups in the activities of implementing the policy of active aging in the Moravian-Silesian Region
Pavlína Pospíšilová, Šárka Kopřivová
Rok: 2022, Kontakt / Journal of nursing and social sciences related to health and illness
článek v odborném periodiku

Plnění praktického vzdělávání na FSS OU
Pavlína Rabasová, Veronika Mia Zegzulková, Iva Tichá, Karla Pobucká
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

XXVIII. Pařízkovy dny a III. Ostravská konference paliativní péče
Iva Kuzníková
Rok: 2022
stať ve sborníku

Závěrečná konference s názvem: Inovace studijních programů v kontextu teorie a praxe, pořádaná a financovaná v rámci realizace projektu Jsme Ostravská - moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium, reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Pavlína Rabasová, Marcela Larišová, Iva Tichá
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

15th Spring School of Social Work for Master´s and PhD Students
Kateřina Glumbíková, Anita Gulczyńska, Michaela Vontorová
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Budoucnost levice bez liberalismu
Petr Drulák, Jan Keller, Matěj Stropnický, Ilona Švihlíková
Rok: 2021, Masarykova demokratická akademie
odborná kniha

Challenges in values education in social work: the case of the Visegrad four countries
Jelena Petrucijová, Kateřina Glumbíková, Ewa Kantowicz, Miriam Slaná, Boróka Fehér, Izabela Kamińska-Jatczak, Katarína Molnarová-Letovancová
Rok: 2021, Social Work Education. The International Journal
článek v odborném periodiku

CMP-Rádce-klasifikátor textů
Petr Šaloun, David Andrešič, Lenka Krhutová, Miroslav Paulíček
Rok: 2021
software

Časné a pozdní komplikace extrakorporální membránové oxygenace
Veronika Franková, Pavlína Rabasová, Jana Haluzíková
Rok: 2021, Cor et Vasa
článek v odborném periodiku

Design and verification of a simple approach to brownfields categorization
Barbara Vojvodíková, Fojtík Radim, Iva Tichá
Rok: 2021, Sustainability
článek v odborném periodiku

Erasmus - Katolícká univerzita Ružomberok
Iva Tichá
Rok: 2021
působení v zahraničí

Erasmus DFARNKUR04 - Faculty of Health and Social Work
Iva Tichá
Rok: 2021
působení v zahraničí

Informovanost pečujících o blízké po cévních mozkových příhodách / CMP.
Lenka Krhutová, Petr Šaloun, Jitka Andrašková, Radka Jungová, Drahoslava Kolací, Brigita Prokopenková, Andrea Klinkeová
Rok: 2021
ostatní

Interdisciplinary care of people after a brain stroke
Lenka Krhutová
Rok: 2021, Kontakt / Journal of nursing and social sciences related to health and illness
článek v odborném periodiku

Konference Informovanost neformálních pečujících o blízké po cévních mozkových příhodách / CMP
Lenka Krhutová, Iva Kuzníková, Iva Tichá, Petr Šaloun
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

MAPOVÁNÍ POTŘEB Podklad pro tvorbu nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na roky 2022-2024
Šárka Kopřivová
Rok: 2021
ostatní

Metoda EEG biofeedback a její aplikační potenciál pro rozvoj manažerů v civilním a bezpečnostním prostředí
Roman Pospíšil, Radek Mitáček
Rok: 2021, Economics and Management
článek v odborném periodiku

Paradoxy volného času - věčný ruch, zahálka a civilizace
Miroslav Paulíček
Rok: 2021
stať ve sborníku

Provázení dětí s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem
Iva Kuzníková
Rok: 2021, Portál
kapitola v odborné knize

Relationships between Personality Traits of Military Professionals - Managers with a Focus on Self-Esteem
Roman Pospíšil
Rok: 2021, Scientia et Societas
článek v odborném periodiku

Support of Informal Carers for People after a Stroke with Crowdsouurcing and Natural Language Processing
Petr Šaloun, Barbora Cigánková, David Andrešič, Lenka Krhutová
Rok: 2021, Acta Electrotechnica et Informatica
článek v odborném periodiku

Typology of informal carers providing care to family members after cerebrovascular accident
Miroslav Paulíček, Lenka Krhutová, Iva Kuzníková, Kamila Vondroušová, Iva Tichá, Hana Lukšová, Petra Anna-Marie Blahová, Veronika Valoušková, Marcela Dabrowská, Jarmila Kristiníková, Petr Šaloun
Rok: 2021, KONTAKT ? Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness
článek v odborném periodiku

Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách
Lenka Krhutová, Petr Šaloun, Miroslav Paulíček, Kamila Vondroušová, Marcela Dabrowská, Zdeněk Velart, David Andrešič
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Zkušenosti studentů v programech sociální práce a zdravotně sociální péče s pracovní povinností a dobrovolnictvím v době pandemie Covid-19
Marie Špiláčková, Kateřina Glumbíková, Veronika Mia Zegzulková, Iva Tichá, Pavlína Rabasová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Coping Approaches in Terms of the Development of Military Leaders
Roman Pospíšil
Rok: 2020, Scientia et Societas
článek v odborném periodiku

Crowd Sourcing as an Improvement of N-Grams Text Document Classification Algorithm
Petr Šaloun, David Andrešič, Barbora Cigánková, I. Anagnostopoulos, Lenka Krhutová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Deset let vzdělávání zdravotně-sociálních pracovníků v Ostravě
Iva Kuzníková
Rok: 2020, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Evoluce volného času - věčný ruch a civilizace
Miroslav Paulíček
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Faktory ovlivňující náročnost péče o polytraumatizovaného pacienta na urgentním příjmu
Jan Sládek, Pavlína Rabasová
Rok: 2020, Logos polytechnikos
článek v odborném periodiku

Jídlo a sociologie
Miroslav Paulíček
Rok: 2020, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Jídlo jako prvek sociální identity a tradice
Miroslav Paulíček, Dušan Janák
Rok: 2020, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Klíčové kompetence manažera v ozbrojených silách České republiky
Roman Pospíšil, Bohumil Ptáček, Radek Mitáček, Leopold Skoruša
Rok: 2020, Economics and Management
článek v odborném periodiku

Land use changes and effects on heat islands in the city
Barbara Vojvodíková, Iva Tichá, R. Fojtík, Kateřina Jupová
Rok: 2020, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science
článek v odborném periodiku

Mezioborová spolupráce a zdravotně-sociální práce s rodinami dětí se zdravotním znevýhodněním
Iva Kuzníková
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Teoretické souvislosti poznávání problematiky národnostních menšin
Dušan Janák, Gábor Oláh
Rok: 2020, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Zdravotně-sociální pomoc a Centrum provázení jako klíče k mezioborové spolupráci v péči o rodiny s dlouhodobě nemocnými dětmi
Iva Kuzníková, Petra Tomalová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zdravotně-sociální práce s rodinami dětí s vážným zdravotním stavem
Iva Kuzníková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Memetic and Adaptive Continuous Ant Colony Optimization Algorithm
Mahamed Omran, Radka Poláková
Rok: 2019
stať ve sborníku

A Memetic and Adaptive Continuous Ant Colony Optimization Algorithm
Radka Poláková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Alzheimer Scotland Action on Dementia, Skotsko
Iva Kuzníková
Rok: 2019
působení v zahraničí

Careum
Kamila Vondroušová, Lenka Krhutová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demonstration of Land Use Changes Simulation Using Urban Climate Model
Barbara Vojvodíková, Kateřina Jupová, Iva Tichá
Rok: 2019, International Journal of Urban and Civil Engineering
článek v odborném periodiku

Differential Evolution with Adaptive Mechanism of Population Size According to Current Population Diversity
Radka Poláková, Josef Tvrdík, Petr Bujok
Rok: 2019, Swarm and Evolutionary Computation
článek v odborném periodiku

FACTORS IN THE ABILITY OF (SELF) REFLECTION AS A TOOL TO COPE WITH THE DEMANDING PRACTICE OF SOCIAL WORK WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES
Radka Poláková, Marek Mikulec
Rok: 2019
stať ve sborníku

FACTORS IN THE ABILITY OF (SELF) REFLECTION AS A TOOL TO COPE WITH THE DEMANDING PRACTICE OF SOCIAL WORK WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES
Radka Poláková, Marek Mikulec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identities in Conflict, Conflict in Identities
Gábor Oláh, Csaba Szaló
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Kam mizí masy?
Miroslav Paulíček
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


12345678910111213141516