Projekty a granty
Nenalezen žádný záznam.


Mapa sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji

Dokument je ve formátu *.pdf.

Pilotní projekt MAFF: "Příprava sociálních agentur na budoucnost"

Projekt byl podporován z programu Evropské unie: Leonardo da Vinci II

Teorie modernizace

Projekt Teorie modernizace byl realizován v rámci Grantové agentury ČR v letech 2005-2006.

Výzkumný projekt "Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie."

Projekt byl podporován Grantovou agenturou České republiky.