Projekty a granty
Mediální obraz osob jako klientů sociální práce
Hlavní řešitelDiS. Lenka Honsárková
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sociální práce v azylových domech pro matky s dětmi, s matkami, které měly/mají zkušenost s užíváním návykové látky
Hlavní řešitelMgr. Alžběta STROMŠÍKOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

Mapa sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji

Dokument je ve formátu *.pdf.

Pilotní projekt MAFF: "Příprava sociálních agentur na budoucnost"

Projekt byl podporován z programu Evropské unie: Leonardo da Vinci II

Teorie modernizace

Projekt Teorie modernizace byl realizován v rámci Grantové agentury ČR v letech 2005-2006.

Výzkumný projekt "Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie."

Projekt byl podporován Grantovou agenturou České republiky.