Teorie modernizace

Projekt Teorie modernizace byl realizován v rámci Grantové agentury ČR v letech 2005-2006. Projekt se zabývá analýzou teorií modernizace, Ta je založena na rozlišení dvou různých významů slova "sociální". Na tomto základě je podána kritika celé řady teorií modernizace. Autor formuluje původní koncepci dvou fází globalizace. Studie se zabývá rizikem barbarizace modernity a vztahem mezi modernitou a násilím. Práce vyšla v české verzi a byla publikována v anglické verzi Univerzitou v Eichstättu (Německo).

Vznikla monografická publikace
Autor: Keller Jan
Název: Teorie modernizace, 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2007. 197 s. Studie. ISBN 978-80-86429-66-3


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022