Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra zdravotně-sociálních studií

Kateřina Mikulcová


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 405, budova B
funkce:
obor činnosti:výzkum v sociální práci, reflexivita v sociální práci s ohroženými dětmi a rodinami, responsivní evaluace, komunikace v sociální práci s klienty a klientkami, sociálně–interakční výcvik
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 4020
e-mail:

Vzdělání

2022
Doc. - Sociální práce
2017
Ph.D. - Sociální práce a sociální politika Ostravská univerzita
2015
Mgr. - Psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci
2013
Mgr. - Sociální práce s poradenským zaměřením, Ostravská univerzita v Ostravě
 

Kvalifikace

Kateřina Glumbíková je výzkumnicí a odbornou asistentkou působící na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. V rámci své výzkumné i pedagogické činnosti se věnuje zejména tématu reflexivity v sociální práci s rodinami a responzivní evaluaci spojené s plánováním na individuální i komunitní úrovni. Obě tyto roviny zájmu spojuje autorka v řadě svých publikací zaměřených na žitou zkušenost matek a dětí bez domova a interakcí praxe sociální práce s podmínkami soudobé společnosti.
 

Zaměstnání, praxe

2022
docent, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita
2016 – 2022
odborný asistent, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita
2016 – 2018
odborné sociálně-právní poradenství, Sdružení sociálních asistentů Ostrava
2013 – 2015
lektor primární prevence a vedoucí svépomocné skupiny, Anabell Ostrava
2011 – 2016
recruitment specialist, Arcelor Mittal Ostrava
2011 – 2014
školní psycholog, ZŠ generála Škarvady
 

Odborné zaměření

(Responsivní) evaluace
Reflexivita
Intersekcionalita oprese
Participativní přístupy
Bezdomovectví žen a matek
Životní situace ohrožených dětí
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2021 – dosud
Journal International Advisory Board, ESWRA
2017 – 2020
Člen řídícího výhoru Sítě aktérů pro domov, z. s.
2017 – 2020
Člen Administrative Council mezinárodní organizace FEANTSA.
 

Ocenění

2021
Cena rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků do 35 let
 

Působení v zahraničí

11/2018 – 11/2018
Russian State Social University, Ruská federace
2016 – 2021
University of Eastern Finland (Erasmus)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
C1
Francouzština
B2
 


Reflexivita v sociální práci s rodinami
Kateřina Glumbíková
Rok: 2020, Grada
odborná kniha

Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Rok: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Participace osob bez domova na tvorbě sociálních politik a jejich nástrojů
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2019, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku

The self of social workers in practice of field social work with families in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková
Rok: 2019, J SOC WORK PRACT
článek v odborném periodiku

The use of health care services by homeless shelter residents
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Michal Burda, Radka Poláková, Pavel Rusnok
Rok: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Transformation of the identity of homeless women with an experience of domestic violence: changing from a victim to a survivor: an example from shelters for mothers in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2019, Journal of Social Work Practice
článek v odborném periodiku

Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Alice Gojová
Rok: 2018, Gender a výzkum / Gender and Research
článek v odborném periodiku

Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Dana Nedělníková
Rok: 2018, Sociální práce / Sociálná práca
článek v odborném periodiku

The Critical Reflexivity of Field Social Workers who are Working with Families: Recommendations for the Educational Process
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Alice Gojová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Use of antiopressive approach in czech social work with homeless people
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Soňa Vávrová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Evaluace politiky bydlení PORTAVITA v datech - představení výsledků evaluace OSU
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluace projektu Portavita - Housing First
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Pavel Rusnok
Rok: 2022
výzkumná zpráva

Kolísání solidarity - euforie pomoci i únava ze soucitu
Barbora Čempelová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace

Není uprchlík jako uprchlík
Barbora Čempelová, Kateřina Glumbíková, Kateřina Sidiropulu Janků
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace

Nevyužitý potenciál dětí: příležitost pro region
Kateřina Glumbíková, Bohdana Richterová, Petr Kupka
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace

On-line forma participativního plánování jako příležitost pro sociální práci
Marie Špiláčková, Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková, Monika Chrenková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Performance of Volunteering and Work Duties during the Pandemic of Covid-19 in the Czech Republic: Lived Experience of Social Work Students
Marie Špiláčková, Veronika Mia Zegzulková, Kateřina Glumbíková, Pavlína Rabasová, Iva Tichá
Rok: 2022, Routledge
kapitola v odborné knize

Reflexivity in social work with vulnerable children
Kateřina Glumbíková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sibling Relationships among Homeless Children and their Connection with Resilience: Example of Homeless Children from the City of Ostrava
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Veronika Mia Zegzulková, Kristina Wilamová, Ivana Kowaliková, Lenka Caletková ... další autoři
Rok: 2022, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku

15th Spring School of Social Work for Master´s and PhD Students
Kateřina Glumbíková, Anita Gulczyńska, Michaela Vontorová
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Analýza potřeb mladých lidí (ve věku 15 až 30 let) ve městě Ostrava
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Pavel Rusnok
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Autumn School in Values Building in Social Work Education
Jelena Petrucijová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Děti v bytové nouzi aneb O dopadech nestability bydlení
Soňa Kalenda, Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

Evaluace politiky bydlení Portavita
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Pavel Rusnok
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Challenges in values education in social work: the case of the Visegrad four countries
Jelena Petrucijová, Kateřina Glumbíková, Ewa Kantowicz, Miriam Slaná, Boróka Fehér, Izabela Kamińska-Jatczak, Katarína Molnarová-Letovancová ... další autoři
Rok: 2021, Social Work Education. The International Journal
článek v odborném periodiku

Imagined Interactions of Social Workers in Social Work with Families: How and Why the Practitioners Talk to Themselves?
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Jelena Petrucijová, Ivana Kowaliková, Veronika Mia Zegzulková, Kristina Wilamová ... další autoři
Rok: 2021, Journal of Social Work Practice
článek v odborném periodiku

Institutional and Affective Practices of Domestic Violence Interventions in Social Work: Malignant Positioning of Victims
Sisko Pippo, Marita Husso, Pasi Hirvonen, Marianne Notko, Kateřina Glumbíková
Rok: 2021, Palgrave Macmillan
kapitola v odborné knize

Komunitní plánování sociálních služeb v obci: Zhodnocení nastavení procesu komunitního plánování
Kateřina Glumbíková, Lenka Caletková, Ivana Kowaliková, Marek Mikulec, Kristina Wilamová
Rok: 2021, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Město jako společný prostor. Zkušenosti z participace obyvatel na projektech a plánování veřejného prostoru. The City as a Common Place. Experience of Citizen Participation in Public Space Projects and Planning
Leida Schuringa, Nadia M. Anderson, Zora Pauliniová, Marie Špiláčková, Eva Špačková, Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

Metaphors as a Tool for Understanding of Lived Experience of Social Work Practitioners in the Contemporary Czech Society
Jelena Petrucijová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2021, British Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Metodika participativního plánování v městském prostoru
Kateřina Glumbíková, Marie Špiláčková, Eva Špačková, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Marek Mikulec, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár ... další autoři
Rok: 2021
ostatní

Podkladová analýza pro tvorbu komunitního plánu sociálních služeb
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Ivana Kowaliková, Lenka Caletková, Veronika Mia Zegzulková, Kristina Wilamová, Dominika Jaglařová, Adéla Bartoncová, Lenka Ovčaříová, Markéta Bohačíková, Terezie Škrobánková, Jelena Petrucijová ... další autoři
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Prognóza pro tvorbu komunitního plánu sociálních služeb
Michal Burda, Kateřina Glumbíková
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Reflexivity and strategies of emotions (re)construction in social work with families in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexivity, self and emotions
Kateřina Glumbíková
Rok: 2021
působení v zahraničí

Responsivní evaluace v sociální práci
Kateřina Glumbíková
Rok: 2021, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Values Building in Social Work Education
Jelena Petrucijová, Kateřina Glumbíková, Boróka Féher, Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz, Miriam Slaná, Katarína Molnárová Letovancová, Janos Talaber, Izabela Kamińska-Jatczak ... další autoři
Rok: 2021
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Values Building in Social Work Education in Visegrad Countries: Integrated Approach
Kateřina Glumbíková, Jelena Petrucijová, Ewa Kantowicz, Izabela Kamińska-Jatczak, Miriam Slaná, Katarína Molnárová Letovancová, Boróka Féher, Réka Valýi, Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Magdalena Zmysłowska ... další autoři
Rok: 2021, Sustainability
článek v odborném periodiku

Values Building in Social Work Education: Integrated Approach
Jelena Petrucijová, Kateřina Glumbíková, Boróka Féher, Izabela Kamińská, Miriam Slaná, Ewa Kantowicz ... další autoři
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Values Building Toolkit in Social Work Education
Jelena Petrucijová, Kateřina Glumbíková, Boróka Féher, Réka Vályi, Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Izabela Kamińska-Jatczak, Ewa Kantowicz, Magdalena Zmysłowska, Ewa Marynowicz-Hetka, Miriam Slaná, Katarína Molnárová Letovancová ... další autoři
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výzkumná zpráva A: Vyhodnocení výsledků dosažených obcemi spolupracujícími s MPSV u podpořených klientů v rámci projektu
Kateřina Glumbíková, Pavel Rusnok, Radka Poláková, Marek Mikulec, Kristina Wilamová, Alice Gojová ... další autoři
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Výzkumná zpráva C: Vyhodnocení dopadů, procesů a limitů místních systémů sociálního bydlení v obcích spolupracujících s MPSV i ve srovnávacím vzorku obcí a jejich následná komparace
Marek Mikulec, Kateřina Glumbíková
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Výzkumná zpráva D: Doporučení pro státní politiky podpory a rozvoje sociálního bydlení
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Zhodnocení dopadu sociálního bydlení na děti ?bez domova?
Kateřina Glumbíková, Pavel Rusnok, Marek Mikulec, Kristina Wilamová
Rok: 2021, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Zkušenosti studentů v programech sociální práce a zdravotně sociální péče s pracovní povinností a dobrovolnictvím v době pandemie Covid-19
Marie Špiláčková, Kateřina Glumbíková, Veronika Mia Zegzulková, Iva Tichá, Pavlína Rabasová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Authenticity, Reflexivity and Self-Regulation in Social Work with Students: Implications for Education
Kateřina Glumbíková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Authenticity, Reflexivity and Self-Regulation in Social Work with Students: Implications for Education
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Veronika Mia Zegzulková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Construction of Reflexivity in Social Workers Working with Vulnerable Children in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková
Rok: 2020, European Journal of Social Sciences
článek v odborném periodiku

Construction of Reflexivity in Social Workers Working With Vulnerable Children in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech Social Work from the Social Workers? Perspective and the Consequences for Social Work Education
Alice Gojová, Kateřina Glumbíková, Soňa Kalenda
Rok: 2020, Palgrave Macmillan
kapitola v odborné knize

Evaluační zpráva k nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb ve městě Ostrava
Kateřina Glumbíková, Ondřej Mikulec, Ivana Kowaliková, Lenka Caletková, Michal Burda, Marek Mikulec, Kristina Wilamová, Veronika Mia Zegzulková, Radka Poláková, Jelena Petrucijová, Pavel Rusnok, Tomáš Čech ... další autoři
Rok: 2020
výzkumná zpráva

Evaluation of Changes in Selected Life Areas from the Perspective of Shelter Users in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Pavel Rusnok, Radka Poláková, Marek Mikulec, Soňa Kalenda
Rok: 2020, Clinical Social Work and Health Intervention
článek v odborném periodiku

Formation of practice wisdom in social work with vulnerable children and their families in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Jelena Petrucijová, Marek Mikulec
Rok: 2020, Social Work Education
článek v odborném periodiku

Impact Evaluation of the Provision of Social Housing on the Use of Social Services by Homeless People in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Pavel Rusnok, Marek Mikulec
Rok: 2020, Sustainability
článek v odborném periodiku

Influence of the imagined community on the correctness of social work in social-legal protection of children in the Czechia
Kateřina Glumbíková, Marie Špiláčková, Marek Mikulec
Rok: 2020, Social Work Education
článek v odborném periodiku

Needs of homeless children in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2020, Child and Family Social Work
článek v odborném periodiku

Non-normative use of reflexivity in social work with families in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková
Rok: 2020, British Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Případová studie
Marie Špiláčková, Eva Špačková, Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár ... další autoři
Rok: 2020
výzkumná zpráva

Reflexe role emocí v morálním rozhodování v sociální práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami
Kateřina Glumbíková, Jelena Petrucijová
Rok: 2020, Sociální práce / Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Reflexivita v sociální práci s rodinami
Kateřina Glumbíková
Rok: 2020, Grada
odborná kniha

Reflexivity and strategies of emotions (re)construction in social work with families in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2020, Journal of Social Work Practice
článek v odborném periodiku

Relationship-based approach and its applications
Kateřina Glumbíková
Rok: 2020
působení v zahraničí

Vyhodnocení výsledků dosažených obcemi spolupracujícími s MPSV u podpořených klientů v rámci projektu
Kateřina Glumbíková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkumná zpráva B: Vyhodnocení podpory systémového projektu MPSV a formulace doporučení pro MPSV, případně jiné státní orgány pro další poskytování podpory prostřednictvím systémových projektů
Kateřina Glumbíková, Marie Špiláčková, Lenka CALETKOVÁ, Ivana Kowaliková, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová, Veronika Mia Zegzulková ... další autoři
Rok: 2020
výzkumná zpráva

A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN
Soňa Vávrová, Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Rok: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Difficulties faced by researchers in participatory practices: An example of research with roma people
Marek Mikulec, Kateřina Glumbíková
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Jagiellonian university press
kapitola v odborné knize

Dilemmas in participatory approaches to social work
Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Jagiellonian university press
kapitola v odborné knize

Individual Planning As The Application Of The Recovery Concept For Homeless People
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marek Mikulec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Kvantitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Pavel Rusnok, Marek Mikulec, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Měřící nástroj na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Marek Mikulec, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Metodika pro zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová, Marek Mikulec, Barbora Gřundělová, Soňa Vávrová ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Navazující šetření k evaluaci projektu Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2019
ostatní

Ontologická jistota u dětí ?bez domova?
Soňa Vávrová, Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2019, Sociální práce / Sociálna práca /
článek v odborném periodiku

Participace osob bez domova na tvorbě sociálních politik a jejich nástrojů
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2019, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Průběžná evaluační zpráva
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2019
ostatní

Relationship-based approach
Kateřina Glumbíková
Rok: 2019
působení v zahraničí

Research giving voice to children and their parents without a home as a source of enrichment for social work practice
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Software for responsive evaluation of community work as a learning tool
Alice Gojová, Vendula Gojová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kateřina Glumbíková, Soňa Kalenda ... další autoři
Rok: 2019
stať ve sborníku

Software na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Karel Šnajdr, Marek Mikulec, Soňa Vávrová, Zuzana Stanková, Pavel Rusnok, Kristina Wilamová ... další autoři
Rok: 2019
software

Školení za účelem šíření nástroje, softwaru a metodiky
Kateřina Glumbíková, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová, Soňa Vávrová
Rok: 2019
ostatní

The Influence of an Organization on Strategies to Handle Emotions of Social Workers Working with Vulnerable Children in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková
Rok: 2019, Clinical Social Work and Health Intervention
článek v odborném periodiku

The self of social workers in practice of field social work with families in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková
Rok: 2019, J SOC WORK PRACT
článek v odborném periodiku

The use of health care services by homeless shelter residents
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Michal Burda, Radka Poláková, Pavel Rusnok
Rok: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Transformation of the identity of homeless women with an experience of domestic violence: changing from a victim to a survivor: an example from shelters for mothers in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2019, Journal of Social Work Practice
článek v odborném periodiku

Using the European Structural & Investment Funds to Tackle Homelessness 2021 - 2027: Importance of Evaluation
Kateřina Glumbíková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závěrečná výzkumná zpráva
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Marek Mikulec, Pavel Rusnok, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová, Karel Šnajdr ... další autoři
Rok: 2019
výzkumná zpráva

A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN
Soňa Vávrová, Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza cílového stavu
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2018
ostatní

Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková, Anna Krausová ... další autoři
Rok: 2018, Kontakt
článek v odborném periodiku

CRITICAL REFLEXIVITY OF SOCIAL WORKERS WORKING WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES
Kateřina Glumbíková, Miroslav Paulíček, Marek Mikulec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CRITICAL REFLEXIVITY OF SOCIAL WORKERS WORKING WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Druhá zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 31.10.2018
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Marie Špiláčková, Lenka CALETKOVÁ, Markéta Janíková, Ivana Kowaliková, Adéla Recmanová, Zuzana Stanková ... další autoři
Rok: 2018
ostatní

Identifikace a analýza faktorů přispívajících k účinnosti a efektivnosti komunitní práce
Alice Gojová, Vendula Gojová, Michal Burda, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Martin Štěpnička ... další autoři
Rok: 2018
výzkumná zpráva

Individual Planning as the Application of the Recovery Concept for Homeless People Residing in Shelters
Kateřina Glumbíková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intersectionality of Oppression Experienced by Single Mothers in Homeless Shelters
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Alice Gojová
Rok: 2018, Gender a výzkum / Gender and Research
článek v odborném periodiku

Jak na kódování: Video
Kateřina Glumbíková
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jednotná metodika monitorování a hodnocení místních systémů sociálního bydlení
Alice Gojová, Kateřina Glumbíková, Petr Kučera, Vít Lesák, Štěpán Ripka
Rok: 2018
ostatní

Koncept naděje a žádoucí budoucnosti jako nástroj redukce instrumentální odpovědnosti v individuální plánování v azylových domech v České republice
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová
Rok: 2018, Sociální práce / Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Kvalitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Marek Mikulec, Zuzana Stanková
Rok: 2018
ostatní

Metaanalýza
Kateřina Glumbíková, Zuzana Stanková, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
ostatní

Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Dana Nedělníková
Rok: 2018, Sociální práce / Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Program Atlas.t.i.
Kateřina Glumbíková
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Průběžná evaluační zpráva
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2018
ostatní

První zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 1.6.2018
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Marie Špiláčková, Lenka CALETKOVÁ, Markéta Janíková, Ivana Kowaliková, Adéla Recmanová, Zuzana Stanková ... další autoři
Rok: 2018
ostatní

Reflexivita v sociální práci s rodinou: Studijní opora
Kateřina Glumbíková
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Social work with families in the context of social work with families in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková
Rok: 2018
působení v zahraničí

The Critical Reflexivity of Field Social Workers who are Working with Families: Recommendations for the Educational Process
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Alice Gojová
Rok: 2018
stať ve sborníku

THE SOCIAL ADJUSTMENT OF CHILDREN FROM HOMELESS SHELTERS: AN AREA OF APPLICATION OF CRITICAL REFLEXIVITY IN SOCIAL WORK
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Úvodní evaluační zpráva
Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2018
ostatní

Závěrečná evaluační zpráva
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2018
ostatní

Zhotovení modelového dotazníku pro zjišťování spokojenosti klientů sociálních služeb
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Rok: 2018
výzkumná zpráva

Analýza efektu participativních aktivit s lidmi bez domova na tvorbu sociálních politik a koncepcí služeb
Kateřina Glumbíková
Rok: 2017
výzkumná zpráva

Czech Social Housing Strategy
Kateřina Glumbíková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experiencing a Stay in a Shelter in the Context of a Lack of Social Housing
Kateřina Glumbíková, Dana Nedělníková
Rok: 2017, European Journal of Homelessness
článek v odborném periodiku

Participativní přístupy s obyvateli azylových domů
Kateřina Glumbíková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Practice Research in social work
Kateřina Glumbíková, Zuzana STANKOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PSYCHOLOGICAL NEEDS OF HOMELESS SHELTER RESIDENTS IN INTERACTION WITH THE EDUCATION OF SOCIAL WORKERS
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Social work with family
Kateřina Glumbíková
Rok: 2017
působení v zahraničí

Sociální práce a terapie v azylových domech
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Ivana Kaniová, Anna Krausová, Kateřina Lukešová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková ... další autoři
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

The Importance of Gender Competence of Social Workers: An Example of a Research on Health of Shelters' Users
Barbora Gřundělová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Use of antiopressive approach in czech social work with homeless people
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Soňa Vávrová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Zdraví obyvatel azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Ivana Kaniová, Zuzana STANKOVÁ, Anna Krausová, Kateřina Lukešová, Marie Špiláčková ... další autoři
Rok: 2017
výzkumná zpráva

Accelerators and Barriers of Integration into Permanent Housing For Mothers Living in Asylum Houses
Kateřina Glumbíková
Rok: 2016, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Metanalýza: Zdraví obyvatel azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Rok: 2016
ostatní

Narrative analysis of victim-survivor change
Kateřina Glumbíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proces přeměny oběti na přeživšího u žen se zkušeností s pobytem v azylovém domě
Kateřina Glumbíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reintegration of homeless mothers: The process of the victim-survivor transformation
Kateřina Glumbíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social work with family
Kateřina Glumbíková
Rok: 2016
působení v zahraničí

Vnímané potřeby klientek azylových domů pro ženy a matky s dětmi
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2016, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

(Bezmocná) Sociální práce jako zdroj zplnomocnění?
Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2015, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Integration of lone mothers from asylum houses to pernament housing forms
Kateřina Glumbíková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Participativní přístupy v sociální práci
Kateřina Glumbíková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Participativní přístupy v sociální práci
Vendula Gojová, Monika BJELONČÍKOVÁ, Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

Reintegration of lone mothers in asylum houses to pernament housing forms
Kateřina Glumbíková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reintegration of single mothers living in asylum house to pernament housing forms
Kateřina Glumbíková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výběr participativních metod zapojování jednotlivců a skupin do procesů změny a rozhodování
Kateřina Glumbíková, Čáp Petr
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Doplňkové služby v azylových domech: Panna, nebo orel?
Kateřina Glumbíková
Rok: 2014, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Situace matek samoživitelek v azylových domech: Uvedení do problematiky a výzkumný design dizertační práce.
Kateřina Glumbíková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Situace matek samoživitelek v azylových domech: Uvedení do problematiky a výzkumný design dizertační práce.
Kateřina Glumbíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Situation of Single Grandmothers with a Child in Substitute Family Care in Asylum Houses in the Moravian-Silesian Region
Kateřina Glumbíková
Rok: 2014, Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Situation of Single Grandmothers with a Child in Substitute Family Care in Shelters in the Moravian Silesian Region
Kateřina Glumbíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Bartoncová AdélaAnalýza potřeb dětí s poruchou autistického spektra a jejich rodin ve městě Ostravadiplomová 2022 
Bohačíková MarkétaAnalýza potřeb dětí a rodin ve městě Ostrava s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postiženímdiplomová 2022 
Jaglařová DominikaAnalýza potřeb dětí a rodin ve městě Ostrava se zrakovým nebo sluchovým postiženímdiplomová 2022 
Magerová JanaStrategie sebepéče sociálních pracovníků Úřadu prácediplomová 2022 
Novák PetrZhodnocení vlivu canisterapie na klienty v domovech pro seniorydiplomová 2022 
Ovčaříová LenkaPotřeby rodin s dětmi s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postiženímdiplomová 2022 
Škrobánková TerezieAnalýza potřeb osob po výkonu trestu odnětí svobody a jejich rodin ve městě Ostravadiplomová 2022 
Bůžková LucieMotivace studentů ke studiu oboru sociální prácediplomová 2021 
Otáhalová ŠárkaStrategie zvládání emocí sociálních pracovníků v dětských domovechdiplomová 2021 
Szturcová IzabelaAlternativní typy komunikace osob s autismemdiplomová 2021 
Dalerová MichaelaSumativní evaluace programů sociálního bydlení pro rodiny s dětmidiplomová 2020 
Burdíková LucieDilemata sociálních pracovníků pracujících s rodinoudiplomová 2019 
Košťálová NikolaHodnoty sociálního pracovníka v sociální práci s rodinoudiplomová 2019 
Třinecký JanVyužívání doporučení inspekcí kvality k praktickým změnám v sociální službě azylového domu.diplomová 2019 
Vantuchová VeronikaKritická reflexivita v terénní sociální práci s rodinoudiplomová 2019 
Bury MichalSenioři jako objekt násilného chovánídiplomová 2018 
Glombiková SoňaHodnocení dostupnosti zdravotní péče poskytované lidem žijících v azylových domechdiplomová 2018 
Wilamová KristinaMožnosti participace uživatelů v azylovém domě pro muže (vybraná NNO)diplomová 2018 
Hruška MilanProjevy agresivního chování u dětí a mládeže a jejich vztah k výchovnému prostředídiplomová 2017 
Odrášková LenkaNásilí na seniorechdiplomová 2017 
Walweel JakubMetody sociální práce z oblasti začleňování osob s poruchou autistického spektrabakalářská 2022 
Buříková HanaKoncept mokrých azylových domůbakalářská 2020 
Kejvalová MarkétaZdravotně sociální rizika provázející život osob bez domovabakalářská 2019 
Procházková MartinaCharakteristiky sociálních služeb pro osoby bez domova v České republicebakalářská 2019 
Smoljarová AndreaSociální práce s lidmi se schizofréniíbakalářská 2019 
Sudová TerezaSociální práce s pěstounskými rodinami se zaměřením na doprovázeníbakalářská 2019 
Dalerová MichaelaTrajektorie bydlení rodin z azylových domůbakalářská 2018 
Koniarová SimonaŽivot rodiny s dítětem s mentálním postižením a možné role sociální práce s touto cílovou skupinoubakalářská 2018 
Mikulecká AdrianaSociální práce s rodinou s drogově závislým členembakalářská 2018 
Talacková SabinaZmapování demografických charakteristik matek z azylových domů ve městě Ostravabakalářská 2018 
Valasová ViolaSociální práce s ženami, které mají zkušenost s domácím násilímbakalářská 2018 
Eggrová LucieDomácí násilí u žen bez domovabakalářská 2017 
Nováková LucieProblematika domácího násilí na ženách v Olomouckém krajibakalářská 2017 
Zetochová PavlínaProces reintegrace osob bez domova do trvalého bydleníbakalářská 2017 
Lennerová DenisaPříklady dobré praxe v sociální práci s matkami v azylových domechbakalářská 2016 


Sourozenecké vztahy u dětí bez domova a jejich souvislosti s resiliencí
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelGrantová agentura ČR
Stavřešený
Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období4/2020 - 12/2022
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Program ÉTA
Stavřešený
Provedení evaluace projektu PORTAVITA - HOUSING FIRST
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2021 - 6/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený
Optimalizace nástrojů pro podporu participativních a reflexivních přístupů v sociální práci
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Evaluace dopadů poskytnutí bydlení a podpory ze strany Spolku Portavita
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období4/2021 - 11/2021
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený
Zpracování výzkumu potřeb osob ve věku 15 až 30 let ve městě Ostrava
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období5/2021 - 11/2021
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavřešený
Závěrečná evaluace projektu "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend"
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2020 - 4/2021
PoskytovatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Stavřešený
Využití transdisciplinární synergie data science a nástrojů fuzzy modelování a sociální práce: Multidimensional Evidence Informed Practice
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelInstitucionální podpora , Rozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Autenticita u sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi a jejich rodinami a její vztahy s vybranými koncepty v praxi sociální práce
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Fakulta sociálních studií, Program ZÉTA
Stavukončený
Zajištění služeb odborné konzultace a podpora interní evaluace projektu "Dobří sousedé jsou také na Blanensku"
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období6/2017 - 9/2019
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavukončený
Kritická reflexivita sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi a jejich rodinami
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Zhotovení modelového dotazníku pro zjišťování spokojenosti klientů sociálních služeb
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období2/2018 - 8/2018
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavřešený
Zdraví a využívání zdravotnických služeb u obyvatel azylových domů
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Zdraví obyvatel azylových domů
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období12/2016 - 8/2017
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavukončený
Bariéry a akcelerátory reintegrace vnímané matkami samoživitelkami reintegrovanými do trvalého bydlení
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
rss
social hub