Organizace přijímacího řízení na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity pro akademický rok 2023/2024

Bakalářské a navazující magisterské studijní programy

Organizace přijímacího řízení na FSS OU pro akademický rok 2023/2024 – bakalářské a navazující studijní programy


Doktorské studijní programy

Organizace přijímacího řízení na FSS OU pro akademický rok 2023/2024 – doktorské studijní programy


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 03. 2023