Organizace přijímacího řízení na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity pro akademický rok 2022/2023

Bakalářské a navazující magisterské studijní programy

Organizace přijímacího řízení na FSS OU pro akademický rok 2022/2023 – bakalářské a navazující studijní programy


Doktorské studijní programy

Organizace přijímacího řízení na FSS OU pro akademický rok 2022/2023 – doktorské studijní programy


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 07. 2022