Organizace přijímacího řízení na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity pro akademický rok 2024/2025

Bakalářské a navazující magisterské studijní programy

Organizace přijímacího řízení na FSS OU pro akademický rok 2024/2025 – bakalářské a navazující studijní programy


Doktorské studijní programy

Organizace přijímacího řízení na FSS OU pro akademický rok 2024/2025 – doktorské studijní programy


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 03. 2024