Harmonogram přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské programy na Fakultě sociálních studií OU

Harmonogram přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské programy na Fakultě sociálních studií OU
Den otevřených dveří
26. 01. 2024
 
Termín pro podání přihlášek ke studiu
15. 03. 2024
 
Termín pro zaplacení administrativního poplatku
do 19. 03. 2024
nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem
Řádný termín přijímacích zkoušek
23. 05. – 24. 05. 2024

21. 06. 2024 pro uchazeče SPP
 
Náhradní termín přijímacích zkoušek
21. 06. 2024
 
Termín zaslání příloh k přihlášce
Bc a NMgr program Sociální práce a NMgr program Sociální práce a sociální podnikání
přílohy se předem nezasílají, uchazeči budou k jejich doložení vyzváni
 
NMgr program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
do 30. 04. 2024 (nejzazší datum poštovního razítka)
Termín zveřejnění pozvánek k přijímací zkoušce
do 30. 04. 2024
pozvánky budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli
Zveřejnění neoficiálních výsledků (bodů) na webových stránkách
od 10. 07. 2024
 
Zveřejnění informace uchazečům, kteří jsou navrženi na přijetí
od 17. 07. 2024
informace uchazečům, kteří jsou navrženi k přijetí, a pozvánky k převzetí rozhodnutí, resp. k zápisu do studia, budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity; informace mohou být zaslány také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli
Doručování rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
od 29. 07. 2024
 
Zápisy do 1. roku studia - 1. kolo
25. 07. – 26. 07. 2024
 
Nahlížení do materiálů o přijímacím řízení
červenec, srpen 2024
bude upřesněno
Zápisy do 1. roku studia - náhradní termíny
konec srpna 2024
další termíny mohou být stanoveny dle potřeby
Odvolací řízení
červenec - říjen 2024
 


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 11. 2023