Harmonogram přijímacího řízení do doktorských studijních programů na Fakultě sociálních studií OU

Harmonogram přijímacího řízení do doktorských studijních programů na FSS OU
Den otevřených dveří
26. 01. 2024
 
Mezní termín pro podání přihlášek ke studiu
31. 05. 2024
 
Mezní termín pro zaplacení administrativního poplatku
07. 06. 2024
nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem
Řádný termín přijímacích zkoušek
27. 06. 2024
 
Náhradní termín přijímacích zkoušek
11. 07. 2024
 
Mezní termín pro zaslání příloh k přihlášce
do 07. 06. 2024
 
Termín zveřejnění pozvánek k přijímací zkoušce
20. 06. – 21. 06. 2024
pozvánky budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli
Zveřejnění neoficiálních výsledků (bodů) na webových stránkách
od 18. 07. 2024
 
Zveřejnění informace uchazečům, kteří jsou navrženi na přijetí
od 18. 07. 2024
Informace uchazečům, kteří jsou navrženi na přijetí, a pozvánky k převzetí rozhodnutí, resp. k zápisu do studia, budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity, informace mohou být zaslány také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli
Doručování rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu
od 18. 07. 2024
 
Zápisy do 1. roku studia
srpen – září 2024
 
Nahlížení do materiálů o přijímacím řízení
bude upřesněno
 
Odvolací řízení
červenec – říjen 2024
 


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 11. 2023