Harmonogram přijímacího řízení do doktorských studijních programů na Fakultě sociálních studií OU

Harmonogram přijímacího řízení do doktorských studijních programů na FSS OU
Den otevřených dveří
27. 01. 2023
bude upřesněno
Termín pro podání přihlášek ke studiu
31. 05. 2023
 
Termín pro zaplacení administrativního poplatku
16. 06. 2023
nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem
Řádný termín přijímacích zkoušek
29. 06. 2023
 
Náhradní termín přijímacích zkoušek
10. 07. 2023
 
Termín zaslání příloh k přihlášce
do 16. 06. 2023
 
Termín zaslání pozvánek k přijímací zkoušce
21. – 22. 06. 2023
pozvánky budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli
Zveřejnění neoficiálních výsledků (bodů) na webových stránkách
od 17. 07. 2023
 
Rozeslání informace uchazečům, kteří jsou navrženi na přijetí
od 17. 07. 2023
Informace uchazečům, kteří jsou navrženi k přijetí, a pozvánky k převzetí rozhodnutí, resp. k zápisu do studia, budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity, informace mohou být zaslány také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli
Doručování rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu
od 17. 07. 2023
 
Zápisy do 1. roku studia
srpen – září 2023
 
Nahlížení do materiálů o přijímacím řízení
bude upřesněno
 
Odvolací řízení
červenec – říjen 2023
 


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 11. 2022