Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Přílohy k přihlášce ke studiu na Fakultě sociálních studií OU

I. Studijní obory Sociální práce – bakalářské a navazující magisterské studium

Při podání přihlášky do bakalářských a navazujících magisterských oborů Sociální práce neposílejte žádné přílohy.

Úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném středoškolském (maturitní vysvědčení) nebo vysokoškolském vzdělání (diplom minimálně bakalářského stupně) podle jednotlivých oborů dokládá uchazeč/uchazečka, který/á

 1. byl/a navržen/a k přijetí (a byl/a k tomu vyzván/a),
 2. podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto jeho odvolání.

II. Studijní program Zdravotně-sociální péče – bakalářské studium

Uchazeči/uchazečky bakalářského studijního programu Zdravotně-sociální péče dokládají nejpozději do 22. března 2019, u dodatečného přijímacího řízení do 26. srpna 2019 včetně, následující přílohy:

 1. originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti
 2. Úředně ověřené nebo střední školou potvrzené kopie vysvědčení za poslední dva roky studia (případně originál výpisu všech předmětů a známek z jednotlivých vysvědčení - správnost údajů potvrdí střední škola)– pokud uchazeč/ka žádá o prominutí přijímací zkoušky.

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dokládá uchazeč/uchazečka, který/á

 1. byl/a navržen/a k přijetí (a byl/a k tomu vyzván/a),
 2. podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto jeho odvolání.

III. Studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace – navazující magisterské studium

Uchazeči/uchazečky navazujícího magisterského studijního programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace dokládají nejpozději do 22. března 2019, u dodatečného přijímacího řízení do 26. srpna 2019 včetně, následující přílohy:

 1. Diplom a Diploma Supplement minimálně bakalářského studijního programu a úředně ověřená kopie dokladu o získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ve shodě se zákonem č. 96/2004 Sb.;
  nebo
 2. Diplom a Diploma Supplement minimálně bakalářského studijního programu a úředně ověřená kopie dokladu o získání způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (neplatí pro způsobilost získanou absolvováním studijních programů uvedených v §110, odst. 4, písm. b) a odst. 5).
  nebo
 3. Diplom a Diploma Supplement minimálně bakalářského studijního oboru Sociální práce.
  nebo
 4. Diplom a Diploma Supplement minimálně bakalářského studijního programu se zaměřením na speciální pedagogiku.

Zahraniční uchazeči/uchazečky dokládají úředně ověřené kopie Diplomu a Diploma Supplement nebo, v případě, že vysoká škola nevydává doklad Diploma Supplement, úředně ověřenou kopii dokladu vysoké školy se seznamem všech absolvovaných předmětů v příslušném studijním oboru.

V případě, že uchazeč/ka koná Státní závěrečnou zkoušku v tomto akademickém roce, u dodatečného přijímacího řízení na konci srpna a v září 2019, dokládá u přijímací zkoušky potvrzení o studiu konkrétního programu i oboru a výpis absolvovaných (resp. v posledním semestru zapsaných) předmětů a Diplom a Diploma Supplement dokládá v případě, že

 1. byl/a navržen/a k přijetí,
 2. podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto jeho odvolání.


Bez těchto dokladů nebude uchazeč přijat ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.

Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.


Adresa pro zasílání příloh:

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
Studijní oddělení
Českobratrská 16
702 00, Ostrava


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 05. 2019

facebook
rss
social hub