Termíny přijímacích zkoušek na Fakultě sociálních studií OU

Řádné termíny přijímací zkoušky: 23. – 24. května 2024
Náhradní termín přijímací zkoušky a řádný termín pro uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami: 21. června 2024

Konkrétní termín a čas přijímací zkoušky bude zveřejněn elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity - v elektronické přihlášce ke studiu, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli.

Žádost o náhradní termín se podává písemně k děkance fakulty prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážné zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného termínu), součástí žádosti jsou doklady, které prokazují věrohodnost uváděného důvodu. O udělení náhradního termínu přijímací zkoušky rozhodne děkanka.

Doporučený formulář žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky soubor doc 0,17 MB

Uchazeči o studium v bakalářském studijním programu Zdravotně-sociální péče přijímací zkoušku nekonají!


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 01. 2024