Termíny přijímacích zkoušek na Fakultě sociálních studií OU

Řádné termíny přijímací zkoušky: 26. května 2022 – 27. května 2022
Náhradní termín přijímací zkoušky a řádný termín pro uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami: 24. června 2022

Řádný termín přijímací zkoušky pro navazující magisterský studijní program Sociální práce a sociální podnikání, Joint Degree: 7. září 2022

Náhradní termín přijímací zkoušky pro navazující magisterský studijní program Sociální práce a sociální podnikání, Joint Degree: nebude realizován

Žádost o náhradní termín se podává písemně k děkance fakulty prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážné zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného termínu), součástí žádosti jsou doklady, které prokazují věrohodnost uváděného důvodu. O udělení náhradního termínu přijímací zkoušky rozhodne děkanka.

Doporučený formulář žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky soubor doc 0,17 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 07. 2022