Termíny přijímacích zkoušek na Fakultě sociálních studií OU

Řádné termíny přijímací zkoušky: 25. května 2023 – 26. května 2023
Náhradní termín přijímací zkoušky a řádný termín pro uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami: 23. června 2023

Bakalářský studijní program Zdravotně-sociální péče:

Řádné termíny přijímací zkoušky: přijímací zkouška se nekoná
Náhradní termín přijímací zkoušky a řádný termín pro uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami: přijímací zkouška se nekoná

Žádost o náhradní termín se podává písemně k děkance fakulty prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážné zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného termínu), součástí žádosti jsou doklady, které prokazují věrohodnost uváděného důvodu. O udělení náhradního termínu přijímací zkoušky rozhodne děkanka.

Doporučený formulář žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky soubor doc 0,17 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 04. 2023