Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Termíny přijímacích zkoušek na Fakultě sociálních studií OU

Řádné termíny přijímací zkoušky: duben 2020
Náhradní termín přijímací zkoušky a řádný termín pro uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami: květen 2020

Žádost o náhradní termín se podává písemně k děkance fakulty prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážné zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného termínu), součástí žádosti jsou doklady, které prokazují věrohodnost uváděného důvodu. O udělení náhradního termínu přijímací zkoušky rozhodne děkanka.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 11. 2019

facebook
rss
social hub