Termíny přijímacích zkoušek do doktorských studijních programů na Fakultě sociálních studií OU

Řádný termín přijímací zkoušky: 27. června 2024
Náhradní termín zkoušky: 11. července 2024

Žádost o náhradní termín se podává písemně k děkance fakulty prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážné zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného termínu), součástí žádosti jsou doklady, které prokazují věrohodnost uváděného důvodu. O udělení náhradního termínu přijímací zkoušky rozhodne děkanka.

Doporučený formulář žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky soubor pdf 0,17 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 11. 2023