Seznam organizací s rámcovými smlouvami o umožnění výkonu odborné praxe

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor sociálních věcí

Krajský úřad MSK, Odbor sociálních věcí disponuje vlastním formulářem, který je k vyzvednutí při žádání o praxi na tomto odboru.

Magistrát města Ostravy

Při žádosti o odbornou praxi student/ka doručí na FSS OU administrátorce odborného praktického vzdělávání Předběžný souhlas s umožněním odborné praxe. Po podpisu děkankou jej zanese Bc. Kateřině Markové, DiS., na MMO Nová radnice, 1. patro, kancelář 183.

Městské úřady

Při žádosti o odbornou praxi student/ka uzavře se svým budoucím mentorem/mentorkou Dodatek k rámcové smlouvě. Ten následně doručí administrátorce odborného praktického vzdělávání k zajištění podpisu ze strany FSS OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 09. 2023