Databáze organizací a další kontakty pro výkon odborné praxe

K nalezení vhodného místa pro výkon odborné praxe je možné využít následující možnosti:

 1. Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV
  Na stránkách Registru je možné najít kontakty na všechny poskytovatele sociálních služeb. Výhodou je možnost jejich filtrování dle kraje, okresu a konkrétní sociální služby.

 2. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
  Tento Registr mohou využívat studenti a studentky Katedry zdravotně-sociálních studií.

 3. Adresář městských a obecních úřadů v ČR (Státní správy)
  Adresář může být cenný zejména při hledání odborné praxe na oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

 4. Elektronický nebo tištěný katalog sociálních služeb
  Jednotlivá města každoročně aktualizují katalogy sociálních služeb. Mohou tak poskytovat dobrý zdroj pro hledání odborné praxe v místě bydliště. Příkladem je katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava.

 5. Konzultace s administrátorkou/koordinátorkou odborného praktického vzdělávaní

 6. Konzultace s ostatními studenty a studentkami
  Cenné tipy lze získat zejména na seminářích k odborným praxím, kde mohou studenti a studentky vzájemně sdílet své zkušenosti z odborných praxí.

Zveřejněno / aktualizováno: 15. 02. 2023