OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra sociálních věd > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KAS
Kuzníková Iva, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, pedagogická poradkyně bakalářského oboru Zdravotně sociální pracovník, garant praktického vzdělávání, supervize
e-mail:
telefon: 553 46 3163
732 226 240
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogická poradkyně magisterského oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
e-mail:
telefon: 553 46 3105
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského oboru Komunitní rozvoj
e-mail:
telefon: 553 46 4022
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D.
tajemnice pro bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník a magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
e-mail:
telefon: 553 46 3129
553 46 1613
Sekretariát KAS
Koubková Iveta
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 3121
Členové katedry
Profesoři
Baum Detlef Heinrich, prof.
činnost: obecná sociologie, sociální politika
e-mail:
telefon: 553 46 3126
Keller Jan, prof. PhDr., CSc.
činnost: dějiny sociologie, sociologická teorie s důrazem na relevantní aspekty sociální práce, společenské souvislosti ekologických problémů, sociologie organizace
e-mail:
telefon: 553 46 3162
Docenti
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogická poradkyně magisterského oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
činnost: zdravotní postižení, sociální aspekty zdravotního postižení, koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá péče, sociální a pracovní rehabilitace, mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, úvod do disability studies
e-mail:
telefon: 553 46 3105
Loučková Ivana, doc. RNDr., CSc.
činnost: metodologie výzkumu v sociálních vědách
e-mail:
telefon: 553 46 3126
607 535 967
Petrucijová Jelena, doc. PhDr., CSc.
činnost: metodologie vědy, etika, filosofická antropologie, integrální antropologie
e-mail:
telefon: 553 46 1010
553 46 3123
Sýkorová Dana, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: metody sociologického výzkumu, gerontosociologie, sociologie rodiny, demografie
e-mail:
telefon: 553 46 3106
Odborní asistenti
Kazík Petr, Ing., Ph.D.
činnost: kompetence pro uplatnění na trhu práce, kompetenční model – sys. prakt. rozvoje, marketing reklamní agentury, strategický management, timemanagement a sebeřízení
e-mail:
telefon: 602 758 377
553 46 4011
553 46 3127
Kuzníková Iva, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, pedagogická poradkyně bakalářského oboru Zdravotně sociální pracovník, garant praktického vzdělávání, supervize
činnost: garantka odborných praxí pro studijní program zdravotně sociální péče, supervize, sociální práce ve zdravotnictví, dlouhodobá zdravotně-sociální péče
e-mail:
telefon: 553 46 3163
732 226 240
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D.
tajemnice pro bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník a magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
činnost: etika ve zdravotnictví, komunikace při zdravotním postižení, cílové skupiny dlouhodobé zdravotně sociální péče, dlouhodobá zdravotně sociální péče
e-mail:
telefon: 553 46 3129
553 46 1613
Oláh Gábor, Mgr. et Mgr., Ph.D.
činnost: sociologie, vybrané problémy moderní společnosti
e-mail:
telefon: 553 46 3144
Paulíček Miroslav, Mgr., Ph.D.
činnost: metodologie sociologického výzkumu, sociologie byrokracie a organizace, sociologie města
e-mail:
telefon: 553 46 3144
Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D.
činnost: demografie, úvod do regionálních věd, veřejná správa, nástroje komunikace s veřejností
e-mail:
telefon: 553 46 4023
Vaňharová Alena, Mgr.
administrátorka praxí
e-mail:
telefon: 553 46 3130
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského oboru Komunitní rozvoj
činnost: statistická analýza dat
e-mail:
telefon: 553 46 4022
Znebejánek František, Mgr., Ph.D.
činnost: metodologie společenských věd
e-mail:
telefon: 553 46 3144
Externisté
Andrlová Štěpánka, Mgr.
činnost: sociální dávky
e-mail:
telefon:
Hlisnikovská Šárka, Mgr.
činnost: sociální politika, sociální služby a standardy kvality
e-mail:
telefon: 553 46 3129
Holaňová Michaela, Mgr.
činnost: sociální politika
e-mail:
telefon:
Klinkeová Andrea, Mgr.
činnost: kazuistický seminář 6
e-mail:
telefon:
Knýblová Vladimíra, Mgr.
činnost: rodinné právo a sociálně právní ochrana dětí
e-mail:
telefon:
Králová Magdaléna, Mgr., DiS. e-mail:
telefon:
Křivák David, Mgr. Bc. e-mail:
telefon:
Najvert Dominika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3163
Novotný Zdeněk, MUDr. e-mail:
telefon:
Papřoková Anna, PhDr., Ph.D.
činnost: sociologie rodiny, evaluační výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 3144
Popek Petr, Mgr.
činnost: kazuistický seminář
e-mail:
telefon:
Restelová Andrea, Mgr. e-mail:
telefon:
Rojková Dana, Mgr.
činnost: kazuistický seminář
e-mail:
telefon:
Schikorová Jana, Mgr.
činnost: kazuistický seminář
e-mail:
telefon:
Svojanovský Milan, Ing. Bc., DiS. e-mail:
telefon:
Šlahorová Darja, Mgr. e-mail:
telefon:
Šmehlík František, Mgr.
činnost: kurz psychoterapeutických dovedností, sociálně psychologický výcvik
e-mail:
telefon: 553 46 3121
Šobáň Tomáš, Mgr.
činnost: psychohygiena pro pomáhající profese, psychologie zvládání života, sociální psychologie, sociálně psychologické dovednosti, vývojová psychologie
e-mail:
telefon: 553 46 3130
Švubová Pavlína, JUDr. e-mail:
telefon:
facebook
rss
social hub