Vědecká rada Fakulty sociálních studií OU

Předseda
děkanka Fakulty sociálních studií OU
 
Interní členové:
členka Katedry sociální práce Fakulty sociálních studií OU
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy Fakulty sociálních studií OU a členka Katedry sociální práce Fakulty sociálních studií OU
předseda Oborové rady Fakulty sociálních studií OU, ředitel ERIS a člen Katedry sociální práce Fakulty sociálních studií OU
vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty OU
člen Katedry zdravotně-sociálních studií Fakulty sociálních studií OU
vedoucí Katedry zdravotně-sociálních studií Fakulty sociálních studií OU
proděkanka pro vědu a výzkum Fakulty sociálních studií OU a členka Katedry zdravotně-sociálních studií Fakulty sociálních studií OU
děkan Lékařské fakulty OU a člen Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty OU
 
Externí členové:
Mgr. et. Mgr. Lukáš Curylo
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
členka Katedry křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
prof. dr. hab. Ewa Marynowicz-Hetka, dr. h. c.
nezávislá profesorka humanitních věd v Lodži v Polsku
doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
členka na Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd Zdravotně sociální fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
člen Katedry sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
prof. PhDr. Milan Schavel, Ph.D.
člen katedry sociálnej práce Pravoslávnej a bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
doc. PhDr. Miriam Slaná, Ph.D.
členka Katedry sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
děkan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity v Trnavě
doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
členka Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
člen Katedry sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v BrněZveřejněno / aktualizováno: 10. 10. 2022