Složení komisí Fakulty sociálních studií OU

Disciplinární komise FSS OU

Předsedkyně:
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
 
Členové:
Katedra sociální práce
vedoucí Katedry zdravotně-sociálních studií
Mgr. Jakub Černý
student doktorského studijního oboru Sociální práce
Mgr. Petr Lazar
student doktorského studijního oboru Sociální práce
Mgr. Zuzana Broskevičová
studentka doktorského studijního programu Sociální práce
 
Náhradníci:
Katedra sociální práce
Mgr. Kristina Wilamová
studentka doktorského studijního oboru Sociální práce

Stipendijní komise FSS OU

Předsedkyně:
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
Členky:
tajemnice fakulty
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
Mgr. Lan Lisník
student doktorského studijního programu Sociální práce


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 10. 2021