Děkanka Fakulty sociálních studií OU

Děkanka:
foto  
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
děkanka FSS OU

telefon: 553 46 3201
e-mail:
 

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022

Tajemnice Fakulty sociálních studií OU

Tajemnice fakulty:
Ing. Ladislava Petrůe-mail:
telefon: 553 46 3204
Adresa:
Českobratrská 16
702 00 Ostrava

telefon: 553 46 3202

Zveřejněno / aktualizováno: 26. 02. 2021