Studijní oddělení Fakulty sociálních studií OU

Adresa
pro doručování písemností:
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
pro osobní návštěvu:
Českobratrská 16, 702 00 Ostrava


Proděkanka pro studium a CŽV
e-mail:
telefon:
553 46 3209
Vedoucí studijního oddělení
Scarlet Mánková
všechny studijní programy
e-mail:
telefon:
553 46 3208
Referent studijního oddělení
Jiří Mánek
bakalářské a navazující programy
e-mail:
telefon:
553 46 3214
Mgr. Bc. Mirka Šnejdar Matochová
doktorské studijní programy
e-mail:
telefon:
553 46 3207
Rozvrhářka
e-mail:
telefon:
553 46 3242


Úřední hodiny studijního oddělení
pondělí
09,00 – 11,00
13,00 – 14,30
úterý
zavřeno
zavřeno
středa
09,00 – 11,00
zavřeno
čtvrtek
zavřeno
13,00 – 14,30
pátek
zavřeno
14,00 – 15,00

Tajemnice a pedagogické poradkyně

Bakalářské studijní programy a obory
Sociální práce
Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně
e-mail:
telefon:
553 46 3260
Zdravotně-sociální péče, Zdravotně sociální pracovník
RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně
e-mail:
telefon:
553 46 3219

Navazující magisterské studijní programy a obory
Sociální práce (všechny specializace), Sociální práce a sociální podnikání
Mgr. Ivana Bražinová, Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně
e-mail:
telefon:
553 46 3243
Zdravotně-sociální péče a rehabilitace, Koordinace rehabilitace a zdravotně sociální péče
e-mail:
telefon:
553 46 3219
e-mail:
telefon:
553 46 3218

Odborné praxe

Studijní programy Katedry sociální práce (KAM)
Mgr. Karla Pobucká
administrátorka odborných praxí
e-mail:
telefon:
553 46 4029
Mgr. Veronika Mia Racko, Ph.D.
garantka odborných praxí
e-mail:
telefon:
553 46 3211
Studijní programy Katedry zdravotně-sociálních studií (KAS)
Mgr. Ing. Iva Tichá, Ph.D.
administrátorka odborných praxí
e-mail:
telefon:
553 46 3242
Mgr. Zuzana Miklušová, Ph.D.
garantka odborných praxí
e-mail:
telefon:
553 46 3216


Další informace jsou k dohledání na samostatných stránkách odborných praxí.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 01. 2023