Studijní oddělení Fakulty sociálních studií OU

Adresa
pro doručování písemností:
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
pro osobní návštěvu:
Českobratrská 16, 702 00 Ostrava


Proděkanka pro studium a CŽV
Vedoucí studijního oddělení
Mánková Scarlet
všechny studijní programy
553 46 3208
Referent studijního oddělení
Mánek Jiří
bakalářské a navazující programy
553 46 3214
Šnejdar Matochová Mirka, Mgr. Bc.
doktorské studijní programy
553 46 3207
Rozvrhářka

Provoz studijního oddělení FSS OU v období hlavních prázdnin:
úterý
09:00 – 11:00
čtvrtek
09:00 – 11:00
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.

Studijní oddělení je uzavřeno:
3. – 4. července 2024
 
11. – 12. července 2024
 
15. července 2024
(zápisy prvních ročníků)
25. – 26. července 2024
(zápisy prvních ročníků)
29. července – 9. srpna 2024
(uzavřena celá budova FSS OU)
30. srpna 2024
(zápisy prvních ročníků)


Úřední hodiny studijního oddělení
pondělí
09,00 – 11,00
13,00 – 14,30
úterý
zavřeno
zavřeno
středa
09,00 – 11,00
zavřeno
čtvrtek
zavřeno
13,00 – 14,30
pátek
zavřeno
14,00 – 15,00

Tajemnice a pedagogické poradkyně

Bakalářské studijní programy a obory
Sociální práce
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně
553 46 3260
Zdravotně-sociální péče, Zdravotně sociální pracovník
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně
553 46 3219

Navazující magisterské studijní programy a obory
Sociální práce (všechny specializace), Sociální práce a sociální podnikání
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně
553 46 3260
Zdravotně-sociální péče a rehabilitace, Koordinace rehabilitace a zdravotně sociální péče
553 46 3245
553 46 3218

Odborné praxe

Studijní programy Katedry sociální práce (KAM)
Pobucká Karla, Mgr.
administrátorka odborných praxí
553 46 4029
Racko Veronika Mia, Mgr., Ph.D.
garantka odborných praxí
553 46 3211
Studijní programy Katedry zdravotně-sociálních studií (KAS)
Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D.
administrátorka odborných praxí
553 46 3242
Miklušová Zuzana, Mgr., Ph.D.
garantka odborných praxí
553 46 3216


Další informace jsou k dohledání na samostatných stránkách odborných praxí.


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 06. 2024