Projektové oddělení Fakulty sociálních studií

Projektové oddělení je pracovištěm Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity (FSS OU) pro oblast dotačních programů na národní i mezinárodní úrovni a bylo zřízeno za účelem rozvoje projektové činnost na této fakultě.

Projektové oddělení:

 • vyhledává projektové výzvy a příležitosti,
 • informuje akademické a vědecké pracovníky o vyhlášených výzvách,
 • poskytuje poradenství zájemcům o podávání projektů GA ČR, TA ČR a dalších projektů,
 • koordinuje přípravu nových projektových žádostí ve spolupráci s akademickými pracovníky a připravuje podklady k projektovým žádostem,
 • poskytuje administrativní a organizační podporu řešitelům projektů,
 • realizuje věcné a finanční řízení projektů,
 • provádí evidenci projektů,
 • spravuje projektové aktivity (zpracování účetních a finančních dokumentů, monitoring čerpání rozpočtů projektů, zpracování monitorovacích zpráv, zajištění konzultačních a oponentních řízení, evidence dokumentů),
 • komunikuje s  poskytovateli dotací,
 • komunikuje se subjekty aplikační sféry o možnostech projektové a smluvní spolupráce,
 • podílí se na zpracování strategického záměru v projektové oblasti a oblasti smluvního výzkumu,
 • prezentuje projektovou činnost FSS OU,
 • spolupracuje s rektorátním Centrem pro rozvoj a inovace a s projektovými odděleními ostatních fakult Ostravské univerzity.

Realizované projekty

V současné době řeší FSS OU za podpory projektového oddělení široké spektrum projektů, jak z oblasti dotačních titulů, tak z oblasti smluvního výzkumu.

Možnosti spolupráce

Máte nápad, ale nevíte si rady s realizací? Myslíte, že existuje nějaká oblast, na kterou by se FSS OU měla prioritně zaměřit? Chcete být součástí procesu, který bude mít prokazatelně pozitivní dopad na společnost?

Pokud jste odpověděli „Ano“, seznamte se blíže s možnostmi spolupráce nebo přímo kontaktujte vedoucí Projektového oddělení.

Udělejme společně náš region/naši zemi ještě lepším místem k životu!


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 01. 2023