Exkurze studentů

Jako každý rok, i letos studenti 1. ročníku studijního programu Zdravotně-sociální péče, zahájili praxe svou účastí na odborných exkurzích.

Za dodržení přísných hygienických opatření měli studenti možnost v průběhu měsíce září navštívit vybrané organizace. Studentům byla přiblížena činnost a poslání organizace Spirála, která se věnuje podpoře zvýšení uplatnitelnosti lidí s duševním onemocněním v běžném životě a zmírnění stigmatizace duševního onemocnění v rámci Moravskoslezského kraje.

Následoval praktický nácvik podpory nevidomého člověka v centru Ostravy. Studentům byla praktická zkušenost doplněna o výklad odborníka z Tyflocentra Ostrava, zároveň se studenti seznámili s kompenzačními pomůckami pro nevidomé, které využívají v každodenním životě.

Členové týmu Alzheimer centra připravili pro naše studenty přednášku, která se konala v moderních exteriérech tohoto centra. Studenti měli možnost setkat se s klíčovými pracovníky, kteří se na vedení a chodu centra podílejí. V příjemném prostředí s přátelskou atmosférou bylo studentům umožněno diskutovat s odborníky nad vybranými tématy. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se exkurzí nemohli zúčastnit všichni studenti, proto byl z navštívených organizací umožněn pro ostatní studenty online přenos.

Se zhoršující se epidemiologickou situací se společné exkurze přesunuly pouze do online prostředí. Studentům byla představena také činnost odborníka na sociální rehabilitaci a práci s rodinou z Psychiatrické nemocnice v Opavě. Nechyběla i diskuse s pracovníky sdružení Krystal Help, které se zaměřuje na podporu prevence a práce s drogově závislými.

Prostřednictvím online přenosu jsme s našimi studenty mohli také nahlédnout do denního stacionáře Mikasa v Ostravě a prohlédnout si tak například prostory Snoezelenu.

Vedoucí odboru sociální péče ÚMOB JIH Ostrava, představila studentům působnost v péči o staré a zdravotně postižené občany, sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociální prevenci, dále oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení sociální prevence.

Všem, kteří věnují čas našim studentům velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Našim studentům děkujeme za aktivní přístup.


Za oddělení praxí Katedry zdravotně-sociálních studií FSS OU

Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D.
Garantka odborného praktického vzdělávání ve studijních programech Katedry zdravotně-sociálních studií FSS

Mgr. Ing. Iva Tichá, Ph.D.
Administrátorka odborného praktického vzdělávání ve studijních programech Katedry zdravotně-sociálních studií FSS


Exkurze studentů
Exkurze studentů
Exkurze studentů
Exkurze studentů
Exkurze studentů
Exkurze studentů
Exkurze studentů

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 12. 2020