Pracovní stáže

Odbornou praxi v zahraničí lze realizovat formou pracovní stáže. Její zajištění závisí na iniciativě studenta/studentky, přičemž s vyřízením formalit pomáhá referentka pro zahraniční vztahy FSS OU.

AIESEC

Jedná se o mezinárodní studentskou organizaci, která přispívá společnosti rozvojem mladých lidí a příležitostmi v mezinárodním prostředí. Zprostředkovává studentům: (1) krátkodobé dobrovolnické stáže (studenti se mohou zapojit do pomoci tam, kde je to právě potřeba); (2) dlouhodobé profesní stáže ve firmách (s odpovídající mzdou pro danou zemi a flexibilním pracovním rozvrhem); a (3) krátkodobé profesní stáže (neplacené).

Více informací na: www.aiesec.cz

ČLOVĚK V TÍSNI

Organizaci Člověk v tísni nabízí dobrovolnické stáže na zahraničních misích. Nabídky zveřejňují mezi volnými pozicemi na svém webu.

Více informací na: www.clovekvtisni.cz

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

V rámci Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce nabízí organizace možnosti dobrovolnických stáží.

Více informací na: www.adoptujsi.cz

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE (DZS)

Jedná se o příspěvkovou organizaci MŠMT, která administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání. Nabízí několik mezinárodních vzdělávacích programů a aktivit.

Více informací na: www.dzs.cz

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA

Organizace nabízí možnosti pracovat jako dobrovolník v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

Více informací na: www.svet.charita.cz

IAESTE

Jedná se o mezinárodní organizaci, která sdružuje studenty a akademiky po celém světe (v současné době funguje v rámci více jak 80 členských zemí). Každoročně zprostředkovává zahraniční stáže pro více než stovku studentů českých univerzit. Programu stáží se mohou účastnit studenti a čerství absolventi. Uchazeč si může vybrat z aktuální nabídky stáží po celý rok.

Více informací na: www.iaeste.cz


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 10. 2020