FAQ

Katedra sociálních věd
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Výzkumná činnost na katedře sociálních věd

Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na analýzu aktuálních problémů společnosti, které jsou relevantní z hlediska sociální práce a sociální politiky. Jedná se kupříkladu o problematiku sociální exkluze, o sociální dopady dezindustrializace, o otázky sociálního státu a jeho modernizace. Dalším tématem je reflexe klíčových pojmů užívaných v sociální práci (např. komunita, služba, bezdomovectví apod.). Z hlediska metodologickéhu je zájem upřen především na otázky sociálního konstruktivismnu, možností a mezí jeho využití v analýze sociálních problémů.

Vlastník zprávy: Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D. | Aktualizováno: 11. 01. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt