OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Student > Kontakty pro studenty

Kontakty pro studenty

Vedoucí studijního oddělení
Scarlet Mánková e-mail:
telefon: 553 46 3108
Rozvrhář
Mgr. Ing. Iva Tichá, Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4023
Tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského studijního oboru Sociální práce
Mgr. Vendula Gojová, Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3140
Tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských studijních oborů Sociální práce a Management organizací služeb sociální práce
Mgr. Šárka Dořičáková e-mail:
telefon: 553 46 3147
Tajemnice bakalářského studijního oboru Zdravotně sociální pracovník a navazujícího magisterského studijního oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
Mgr. Hana Lukšová, Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3129
Pedagogická poradkyně bakalářského studijního oboru Zdravotně sociální pracovník
Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3163
Pedagogická poradkyně navazujícího magisterského studijního oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobá zdravotně sociální péče
doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3105
Tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského studijního oboru Komunitní rozvoj
RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4022
Referentka doktorského studijního oboru Sociální práce
Jana Kucharczyková e-mail:
telefon: 553 46 3106

Odborné praxe

Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
garantka odborných praxí
e-mail:
telefon: 553 46 3163
PhDr. et Mgr. Zuzana Černá
administrátorka odborných praxí studijního programu Sociální práce a sociální politika (bc., nmgr. Sociální práce, nmgr. Management organizací služeb sociální práce)
e-mail:
telefon: 553 46 3143
Mgr. Alena Vaňharová
administrátorka odborných praxí studijního programu Zdravotně sociální péče (bc. Zdravotně sociální pracovník, nmgr. Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče)
e-mail:
telefon:
Mgr. Ing. Iva Tichá, Ph.D.
garantka odborných praxí studijního oboru Komunitní rozvoj
e-mail:
telefon: 553 46 4023
Adresa
Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě
Studijní oddělení
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
facebook
rss
social hub