FAQ

Katedra sociální práce
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Personální složení


Vedení katedry
Vedení KAM
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: marietečkaspilackovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry KAM
 
telefon: 553 46 3162, 597 09 3162
734 422 725
 
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D. e-mail: vendulatečkagojovazavináčosutečkacz
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
 
telefon: 553 46 3140, 597 09 3140
 
Lukešová Kateřina, Mgr. e-mail: katerinatečkalukesovazavináčosutečkacz
tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů, garant odborných praxí studijního programu Sociální politika a sociální práce
 
telefon: 553 46 3143, 597 09 3143
 
Sekretariát KAM
Koubková Iveta e-mail: ivetatečkakoubkovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry, správa webu katedry
 
telefon: 553 46 3121, 597 09 3121
 
Členové katedry
Profesoři
Erath Peter, prof. Dr. e-mail: petertečkaerathzavináčosutečkacz
činnost: koncepce a vývoj kvality v sociální práci, aktuální otázky sociální práce
 
telefon: 553 46 3126, 597 09 3126
 
Docenti
Filipczyková Hana, doc. Dr. Ing. e-mail: hanatečkafilipczykovazavináčosutečkacz
činnost: finance podniku, management organizací služeb sociální práce, finanční management organizací služeb sociální práce
 
telefon: 553 46 3145, 597 09 3145
737 447 706
 
Gojová Alice, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: alicetečkagojovazavináčosutečkacz
činnost: komunitní sociální práce, sociální práce s rodinou
 
telefon: 553 46 3120, 597 09 3120
734 358 607
 
Chytil Oldřich, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: oldrichtečkachytilzavináčosutečkacz
činnost: teorie a metody sociální práce, důsledky modernizace pro sociální práci
 
telefon: 775 761 557
553 46 3106, 597 09 3106
 
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: marietečkaspilackovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry KAM
činnost: teorie sociální práce, metody sociální práce s  jednotlivcem, teoretické sebepojetí sociální práce
 
telefon: 553 46 3162, 597 09 3162
734 422 725
 
Vávrová Soňa, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: sonatečkavavrovazavináčosutečkacz
koordinátorka doktorského studia Sociální práce
činnost: sociální služby a sociální práce, deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb, metodologie kvalitativního výzkumu v sociální práci, úvod do sociologické teorie
 
telefon: 553 46 3148, 597 09 3148
732 333 321
 
Odborní asistenti
Chrenková Monika, Mgr., Ph.D. e-mail: monikatečkachrenkovazavináčosutečkacz
činnost: sociální práce s rodinou, komunikace s klientem, seminář k bakalářské práci
 
telefon: 553 46 3128, 597 09 3128
774 458 078
 
Dořičáková Šárka, Mgr. e-mail: sarkatečkadoricakovazavináčosutečkacz
činnost: Mezinárodní projektový management, Sociální podnikání, Koncepce kvality v sociální práci, Fundraising a neziskový sektor, Management v praxi sociální práce
 
telefon: 553 46 3147, 597 09 3147
 
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D. e-mail: vendulatečkagojovazavináčosutečkacz
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
činnost: etnické a menšinové skupiny, sociální deviace, sociální podnikání v kontextu sociální práce, práce s odborným textem
 
telefon: 553 46 3140, 597 09 3140
 
Lukešová Kateřina, Mgr. e-mail: katerinatečkalukesovazavináčosutečkacz
tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů, garant odborných praxí studijního programu Sociální politika a sociální práce
činnost: administrace odborných praxí, kazuistické semináře, průběžné a souvislé praxe
 
telefon: 553 46 3143, 597 09 3143
 
Malík Holasová Věra, Mgr., Ph.D. e-mail: veratečkaholasovazavináčosutečkacz
činnost: odborné praxe, projektování v sociální práci, sociální management, koncepce a vývoj kvality v sociální práci
 
telefon:  
 
Kaniová Ivana, Mgr., Ph.D. e-mail: ivanatečkakaniovazavináčosutečkacz
činnost: odborné praxe, kazuistické semináře, práce s cílovými skupinami, vybrané metody sociální práce, projektová výuka
 
telefon: 553 46 3147, 597 09 3147
 
Černá Eliška, Mgr., Ph.D. e-mail: eliskatečkacernazavináčosutečkacz
činnost: práce s cílovými skupinami, kazuistické semináře, exkurze, sociální práce s lidmi závislými na návykových látkách
 
telefon: 553 46 3129, 597 09 3129
 
Ripka Štěpán, Mgr., Ph.D. e-mail: stepantečkaripkazavináčosutečkacz
činnost: výzkum v sociální práci
 
telefon: 553 46 3129, 597 09 3129
 
Externisté
Andrlová Štěpánka, Mgr. e-mail:  
činnost: sociální dávky
 
telefon:  
 
Černý Jakub, Mgr. e-mail:  
činnost: sociální práce s lidmi závislými na návykových látkách
 
telefon:  
 
Folta Pavel, Ing. e-mail:  
činnost: management v praxi sociální práce
 
telefon:  
 
Hämäläinen Juha Erkki Antero, prof. e-mail:  
činnost: teoretické sebepojetí sociální práce
 
telefon:  
 
Hižnajová Kateřina, Mgr. e-mail:  
činnost: kazuistický seminář, průběžná praxe
 
telefon:  
 
Chalupová Romana, Mgr. e-mail:  
činnost: práce s cílovými skupinami, vybrané přístupy a metody v sociální práci
 
telefon:  
 
Knýblová Vladimíra, Mgr. e-mail: vladimiratečkaknyblovazavináčosutečkacz
činnost: rodinné právo a sociálně právní ochrana dětí
 
telefon:  
 
Králová Věra, Mgr. e-mail:  
činnost: kazuistický seminář, průběžná praxe
 
telefon:  
 
Kujevská Lenka, Mgr. e-mail: lenkatečkakujevskazavináčosutečkacz
činnost: sociální práce s pachateli trestných činů
 
telefon:  
 
Návratová Kamila, Mgr. e-mail:  
činnost: kazuistický seminář, průběžná praxe
 
telefon:  
 
Nedomová Eva, Mgr. e-mail:  
činnost: znakový jazyk pro sociální pracovníky
 
telefon: 553 46 3146, 597 09 3146
 
Nováková Palatá Linda, PhDr. e-mail:  
činnost: kauzuistický seminář, průběžná praxe
 
telefon:  
 
Rodáková Jana, Mgr. e-mail:  
činnost: kazuistický seminář
 
telefon:  
 
Rosenbergerová Olga, Mgr. e-mail:  
činnost: management v praxi sociální práce
 
telefon:  
 
Střelková Monika, Mgr. e-mail: monikatečkastrelkovazavináčosutečkacz
činnost: kazuistický seminář, projektování v sociálních službách
 
telefon: 553 46 1719, 597 09 1719
 
Šarochová Alena, Mgr. e-mail: alenatečkasarochovazavináčosutečkacz
činnost: terénní sociální práce
 
telefon:  
 
Šebestová Gabriela, Mgr. e-mail:  
činnost: kazuistický seminář, průběžná praxe
 
telefon:  
 
Šidlová Zuzana, Mgr. e-mail:  
činnost: kazuistický seminář, průběžná praxe, sociální práce s pachateli trestných činů
 
telefon:  
 
Tykva Tomáš, Ing. Mgr. e-mail: tomastečkatykvazavináčosutečkacz
činnost: marketing pro sociální správu
 
telefon:  
 
Vincenc Jan, Mgr. e-mail:  
činnost: kazuistický seminář, průběžná praxe
 
telefon:  
 
Vishwanathan Sri Kumar, Mgr. e-mail:  
činnost: komunitní práce jako metoda inkluze Romů
 
telefon:  
 
Zmija Tomáš, Mgr. e-mail:  
činnost: mediace
 
telefon:  
 
Žurovcová Hana, Mgr. e-mail:  
činnost: terénní sociální práce s rodinou
 
telefon:  
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt