Programové rady studijních programů Katedry zdravotně-sociálních studií

Programová rada bakalářského kombinovaného studijního programu Zdravotně-sociální péče, prezenční forma studia

Fakulta sociálních studií
předsedkyně programové rady, garantka Bc. studijního programu Zdravotně-sociální péče FSS OU
tajemnice a pedagogická poradkyně Bc. studijního programu Zdravotně-sociální péče FSS OU
Kateřina Miklicová
studentka Bc. studijního programu Zdravotně-sociální péče FSS OU
Mgr. Klára Chvílíčková
absolventka Bc. studijního programu Zdravotně sociální péče, studijního oboru Zdravotně sociální pracovník a NMgr. studijního programu Zdravotně sociální péče, studijního oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče FSS OU
 
Lékařská fakulta
vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF OU
odborná asistentka Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF OU

Programová rada navazujícího magisterského kombinovaného studijního programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace, kombinovaná forma studia

Fakulta sociálních studií
předsedkyně programové rady, garantka NMgr. studijního programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace FSS OU
tajemnice NMgr. studijního programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace FSS OU
Mgr. Marek Těžký
absolvent NMgr. studijního programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace FSS OU
Mgr. Romana Frömmelová
absolventka NMgr. studijního programu Zdravotně sociální péče, studijního oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče FSS OU
Mgr. Nikola Štenclová
studentka doktorského studijního oboru Sociální práce
 
Lékařská fakulta
odborná asistentka Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF OU
vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF OU


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 10. 2023