OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Uchazeč > Kontakty pro uchazeče

Kontakty pro uchazeče

Proděkanka pro studium a CŽV
Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail: monika.chrenkova@osu.cz
telefon: +420 597 093 128, 774 458 078
Vedoucí studijního oddělení
Scarlet Mánková bakalářské obory e-mail: scarlet.mankova@osu.cz
telefon: +420 597 093 108
Studijní referentka
Bc. Monika Benianová Kührová navazující magisterské obory e-mail: monika.benianova@osu.cz
telefon: +420 597 093 125
Rozvrhář
Mgr. Ing. Iva Tichá, Ph.D. e-mail: iva.ticha@osu.cz
telefon: 553 46 4023, 597 09 4023
Tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského studijního oboru Sociální práce
Mgr. Vendula Gojová, Ph.D. e-mail: vendula.gojova@osu.cz
telefon: 553 46 3140, 597 09 3140
Tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských studijních oborů Sociální práce a Management organizací služeb sociální práce
Mgr. Kateřina Lukešová e-mail: katerina.lukesova@osu.cz
telefon: 553 46 3143, 597 09 3143
Tajemnice bakalářského studijního oboru Zdravotně sociální pracovník a navazujícího magisterského studijního oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
Mgr. Hana Lukšová, Ph.D. e-mail: hana.luksova@osu.cz
telefon: 553 46 3129, 597 09 3129
Pedagogická poradkyně bakalářského studijního oboru Zdravotně sociální pracovník
Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D. e-mail: iva.kuznikova@osu.cz
telefon: 553 46 3163, 597 09 3163
Pedagogická poradkyně navazujícího magisterského studijního oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobá zdravotně sociální péče
doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. e-mail: lenka.krhutova@osu.cz
telefon: 553 46 3105, 597 09 3105
Tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského studijního oboru Komunitní rozvoj
RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D. e-mail: kamila.vondrousova@osu.cz
telefon: 553 46 4022, 597 09 4022
Referentka doktorského studijního oboru Sociální práce
Jana Kucharczyková e-mail: jana.kucharczykova@osu.cz
telefon: 553 46 3106, 597 09 3106
Adresa
Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě
Studijní oddělení
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory